Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu cao su đạt gần 300 triệu USD
01 | 04 | 2008
Tin từ Tập đoàn Công nghiệp CS VN cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2008, sản lượng cao su XK ước đạt trên 130 ngàn tấn, giảm 4% về lượng, nhưng nhờ giá tăng nên kim ngạch đạt gần 300 triệu USD, tăng 25% về giá trị so cùng kỳ.
Trong năm nay, sản lượng cao su dự kiến sẽ tăng khoảng 10% và ước đạt 660 ngàn tấn. Dù lượng cao su tạm nhập tái xuất có thể giảm do nước bạn Campuchia tăng xuất khẩu trực tiếp cho khách hàng và lượng cao su chế biến trong nước tăng, nhưng lượng cao su XK vẫn tăng khoảng 6,3%, ước đạt 760.000 tấn. Mục tiêu xuất khẩu của ngành cao su năm nay là 1,5 tỷ USD.
Nguồn: chebien.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường