Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu ngũ cốc Áchentina sẽ giảm 3% năm nay
03 | 04 | 2008
Áchetnina dự kiến sẽ xuất khẩu 73,1 triệu tấn ngũ cốc và các sản phẩm ngũ cốc trong năm 2007/08, giảm 3% so với 76 triệu tấn niên vụ trước.
Theo Sở giao dịch ngũ cốc Rosario, Áchentina sẽ sản xuất khoảng 47 triệu tấn đậu tương, 21 triệu tấn ngô, 15 triệu tấn lúa mì, 4,3 triệu tấn hạt hướng dương và 4 triệu tấn lúa miến trong niên vụ này.
Xuất khẩu đậu tương trong niên vụ 2007/08 dự kiến đạt 10 triệu tấn, trong khi xuất khẩu khô đậu tương sẽ đạt 28,7 triệu tấn, còn dầu đậu tương sẽ đạt 5,8 triệu tấn. Xuất khẩu diezel sinh học làm từ dầu đậu tương dự kiến đạt 700.000 tấn.
Xuất khẩu ngô dự kiến đạt khoảng 13 triệu tấn, xuất khẩu lúa mì sẽ đạt 9 triệu tấn, xuất khẩu bột mì sẽ đạt 700.000 tấn, còn xuất khẩu hạt hướng dương sẽ đạt 1,3 triệu tấn.


vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường