Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kinh doanh cá tra: “Cá lớn nuốt cá bé”
22 | 05 | 2008
Đang có tình trạng cạnh tranh “cá lớn nuốt cá bé” giữa các doanh nghiệp chế biến cá tra, dù có sự tồn tại của các hiệp hội thuỷ sản.
Một giám đốc doanh nghiệp chế biến thuỷ sản tư nhân ở An Giang, kể: hiện tại ở đồng bằng sông Cửu Long đang có hơn 100 doanh nghiệp với khoảng chừng ấy nhà máy chế biến cá tra xuất khẩu hoạt động, năng lực khoảng 5.000 tấn nguyên liệu/ngày nên sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chế biến rất căng thẳng. Những lúc cá nguyên liệu rẻ các doanh nghiệp chế biến lớn sẽ tìm mọi cách giành giật khách hàng của các doanh nghiệp chế biến nhỏ. Doanh nghiệp lớn ưu đãi cho khách hàng của doanh nghiệp nhỏ mua hàng giá rẻ, cho kéo dài thời gian thanh toán...

Lúc cá nguyên liệu khan hiếm, các doanh nghiệp lớn chiều chuộng người nuôi cá để gom hàng: trả tiền mặt ngay khi mua cá, đặt cọc với giá cao, mua cá cao hơn giá thị trường vài phân… khiến các doanh nghiệp nhỏ, ít vốn đành chịu chết.

Vốn mạnh, nguồn hàng dồi dào, khách hàng đông, thị trường lớn nên các doanh nghiệp chế biến lớn không hề run tay khi chào giá bán sản phẩm thấp hơn giá chào hàng của các doanh nghiệp nhỏ từ 0,3 – 0,5 USD/kg. Cho nên, những lúc cá nguyên liệu khan hiếm, muốn không đóng cửa nhà máy thì doanh nghiệp nhỏ đành chấp nhận chế biến gia công cho các doanh nghiệp lớn. Ông Trần Tuấn, chuyên viên kinh tế ban chỉ đạo Tây Nam bộ, nhìn nhận: “Chưa có giải pháp căn cơ nào để giải quyết tranh mua tranh bán tự giết nhau giữa các doanh nghiệp”.

Trong khi đó, theo nhiều chuyên gia, tuy Việt Nam có nhiều hiệp hội thuỷ sản, nhưng chẳng hội nào chịu hội nào và các hiệp hội cũng không tài nào biết được hết hoạt động của doanh nghiệp.
Nguồn: kinhte24h.com
Báo cáo phân tích thị trường