Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nâng mức hỗ trợ người dân bị thiệt hại bởi rét đậm, rét hại năm 2008
24 | 05 | 2008
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định nâng mức hỗ trợ từ 1 triệu đồng lên 2 triệu đồng đối với mỗi con trâu, bò, bê, nghé bị chết do đợt rét đậm, rét hại đầu năm 2008.
Ngày 22/5/2008, Thủ tướng ban hành Quyết định về việc sửa đổi bổ sung Quyết định 201/QĐ-TTg ngày 19/2/2008 về chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất lúa vụ Đông Xuân 2007 - 2008 và chăn nuôi trâu, bò bị thiệt hại do ảnh hưởng rét đậm, rét hại năm 2008 và Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 18/3/2008 về ban hành một số chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân.

Theo đó, nguồn kinh phí hỗ trợ này từ dự phòng ngân sách Trung ương và địa phương năm 2008 cũng được sửa đổi, bổ sung.

Cụ thể, đối với các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, ngân sách Trung ương hỗ trợ 80%, địa phương 20%. Đối với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, ngân sách Trung ương và địa phương hỗ trợ theo tỷ lệ 70% và 30%. Đối với Hà Nội, nguồn kinh phí hỗ trợ lấy từ ngân sách địa phương. Các địa phương còn lại, ngân sách Trung ương hỗ trợ 60%, địa phương 40% (phạm vi hỗ trợ là các địa phương bị thiệt hại do rét đậm, rét hại năm 2008 từ tỉnh Bình Thuận trở ra)

Về chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và ngư dân, Thủ tướng quyết định ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% kinh phí cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách.

Đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương dưới 50% gồm Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Cần Thơ, ngân sách Trung ương hỗ trợ 50% kinh phí. Các địa phương còn lại bố trí từ ngân sách địa phương.Nguồn: www.chinhphu.vn
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ