Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu gỗ lim từ Camơrun tăng mạnh
26 | 05 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu trong quý I/2008 đạt 4,8 triệu USD, với 11.709 m3 gỗ, tăng 92% so với cùng kỳ năm 2007.
Về thị trường nhập khẩu: 3 tháng đầu năm 2008 nhập khẩu gỗ lim từ thị trường Camơrun tăng mạnh, đưa nước này thành thị trường cung cấp gỗ lim lớn nhất cho Việt Nam. Lượng gỗ lim nhập khẩu từ Camơrun quý I/2008 đạt 4.349 m3, với kim ngạch 1,77 triệu USD, bằng 3,9 lần về lượng và bằng 4 lần về trị giá so với cùng kỳ 2007. Lượng gỗ lim nhập khẩu từ thị trường Camơrun chiếm 37% lượng nhập khẩu gỗ lim của cả nước trong quý I/2008. Giá nhập khẩu gỗ lim từ thị trường Camơrun ở mức 408 USD/m3, tăng 4,4% so với mức giá trung bình cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ lim tròn có đường kính trên 60cm trung bình ở mức 342 USD/m3-CFR, cao hơn so với mức giá nhập trung bình cùng kỳ năm trước 2 USD/m3 ở cùng điều kiện giao hàng.

Nhập khẩu gỗ lim từ thị trường Lào giảm mạnh so với cùng kỳ với 1.551 m3 kim ngạch đạt 778,4 nghìn USD, chỉ bằng 35% lượng nhập cùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ lim từ thị trường Lào trung bình ở mức 502 USD/m3, cao hơn 24% so với mức giá trung bình cùng kỳ 2007.

Malaysia là thị trường cung cấp gỗ lim lớn thứ 3 cho Việt Nam với 1.632 m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 557,89 nghìn USD. Giá nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu từ thị trường này trung bình ở mức 342 USD/m3.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập khẩu gỗ lim nguyên liệu Singapo, Đài Loan, Đức, Pháp...Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường