Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ai Cập là nhà nhập khẩu chè quan trọng của Ấn Độ
28 | 05 | 2008
Quốc vụ khanh phụ trách thương mại và điện lực của Ấn Độ, J. Ramesh, đang ở thăm Ai Cập, cho biết thị trường Irắc thường nhập khẩu tới 40.000 tấn chè từ Ấn Độ, chiếm 20% trong tổng khối lượng chè xuất khẩu của Niu Đêli. Tuy nhiên, trong năm 2006, khi thị trường chè Irắc bị sụp đổ, Ấn Độ phải quay sang tìm kiếm các thị trường mới như Ai Cập, Iran và Pakixtan.
Ai Cập đang nổi lên là một trong những thị trường nhập khẩu chè quan trọng nhất. Trong năm 2007, Ấn Độ đã xuất khẩu sang Ai Cập 5.000 tấn chè và dự kiến con số này sẽ lên tới 10.000 tấn năm 2008. Các công ty chè của Ấn Độ đang hướng tới mục tiêu xuất khẩu sang Ai Cập 20.000 tấn chè trong thời gian tới, đáp ứng gần 1/3 tổng nhu cầu chè của quốc gia Bắc Phi này.
Theo ông Ramesh, để giành được mục tiêu này, Hiệp hội trồng chè phía nam Ân Độ và Hội đồng chè Ân Độ sẽ khôi phục Trung tâm thúc đẩy xuất khẩu chè Ấn Độ tại thủ đô Cairô trong 3 tháng tới.
Các công ty của Ấn Độ cũng đang để mắt tới Iran và Pakixtan. Tuy nhiên, buôn bán giữa Ấn Độ và Iran đang gặp phải không ít khó khăn do nhiều ngân hàng của Iran vấp phải trở ngại bởi lệnh cấm vận của Mỹ. Các công ty Ấn Độ hy vọng sẽ nhanh chóng thâm nhập vào thị trường chè Pakixtan, nước nhập khẩu tới 140.000 tấn chè mỗi năm, chủ yếu là từ Kênya.
Tổng khối lượng chè xuất khẩu của Ấn Độ hiện vào khoảng 165.000 tấn, trong đó nhiều nhất là sang Nga với 34.000 tấn, trong khi Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất và Anh là cũng những khách hàng quan trọng.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường