Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bình chọn “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển”
12 | 08 | 2008
Ngày 10-8, tại Hà Nội, Hội đồng chỉ đạo Giải thưởng “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển” đã tổ chức họp báo giới thiệu giải năm nay.
Giải thưởng “Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam thực sự phấn đấu để nâng cao hiệu quả kinh tế và sức cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Hội đồng chỉ đạo Giải thưởng gồm Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam, Bộ Công thương và nhiều bộ, ban, ngành, hiệp hội khác. Đối tượng xét trao giải là các doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp liên doanh thuộc các thành phần kinh tế. Việc xét thưởng được tiến hành chặt chẽ. Lễ trao giải dự kiến sẽ được tổ chức tại Cung Văn hóa-Lao động hữu nghị Việt-Xô Hà Nội vào tháng 2-2009.

Nguồn: Doanhnghiep24g.vn
Báo cáo phân tích thị trường