Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông tin về thị trường nhập khẩu mặt hàng cao su của Việt Nam
24 | 09 | 2008
Theo số liệu thống kê, nhập khẩu mặt hàng cao su của Việt Nam từ Trung Quốc trong tháng 7/2008 đạt 675 tấn, trị giá 1.902.251 USD. Tính chung 7 tháng, giá trị nhập khẩu đạt 8.926.104 USD, với lượng nhập 4.139 tấn.
- Theo số liệu thống kê, nhập khẩu mặt hàng cao su của Việt Nam từ Thái Lan trong tháng 7/2008 đạt 5.292 tấn, trị giá 15.775.050 USD. Tính chung 7 tháng, giá trị nhập khẩu đạt 62.310.893, với lượng nhập 24.342 tấn.

- Trong tháng 7, nhập khẩu cao su từ thị trường Liên Bang Nga đạt trị giá 2.908.646 USD, với lượng nhập 736 tấn. Tính chung 7 tháng, giá trị nhập khẩu đạt 23.270.248 USD, với lượng nhập 6.836 tấn.

- Theo số liệu thống kê, nhập khẩu mặt hàng cao su của Việt Nam từ Singapore trong tháng 7/2008 đạt 40 tấn, trị giá 100.736 USD. Tính chung 7 tháng, giá trị nhập khẩu đạt 296.770, với lượng nhập 123 tấn.

- Theo số liệu thống kê, nhập khẩu mặt hàng cao su của Việt Nam từ Pháp trong tháng 7/2008 đạt 216 tấn, trị giá 806.495 USD. Tính chung 7 tháng, giá trị nhập khẩu đạt 2.544.709, với lượng nhập 808 tấn.

- Trong tháng 7, nhập khẩu cao su từ thị trường Nhật Bản đạt trị giá 4.083.634 USD, với lượng nhập 1.031 tấn. Tính chung 7 tháng, giá trị nhập khẩu đạt 27.058.683 USD, với lượng nhập 8.261 tấn.
Nguồn: kinhte24h
Báo cáo phân tích thị trường