Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Một số cam kết quan trọng về thuế
04 | 10 | 2007
Bộ Tài chính đã công bố một số nội dung cam kết về hàng hóa của Việt Nam với WTO như sau:
Việt Nam cam kết ràng buộc với toàn bộ Biểu thuế nhập khẩu hiện hành gồm 10.600 dòng thuế. Thuế suất cam kết cuối cùng có mức giảm bình quân 23% so với mức thuế bình quân hiện hành (thuế suất MFN) của Biểu thuế. Thời gian thực hiện trong 5- 7 năm. Trong toàn bộ Biểu cam kết, Việt Nam sẽ cắt giảm thuế với khoảng 3.800 dòng thuế (chiếm 35,5% dòng thuế của Biểu thuế). Một số mặt hàng đang có thuế suất cao từ trên 20% - 30% sẽ được cắt giảm thuế ngay khi gia nhập. Đối với lĩnh vực nông nghiệp, mức cam kết bình quân là 25,2% vào thời điểm gia nhập và 21,0% sẽ là mức cắt giảm cuối cùng. So sánh với mức thuế tối huệ quốc (MFN) bình quân đối với lĩnh vực nông nghiệp hiện nay là 23,5%, thì mức cắt giảm sẽ là 10%. Việt Nam được áp dụng cơ chế hạn ngạch thuế quan đối với 4 mặt hàng trứng, đường, thuốc lá lá và muối. Đối với 4 mặt hàng này, mức thuế trong hạn ngạch là tương đương mức thuế MFN hiện hành (trứng 40%, đường thô 25%, đường tinh 50-60%, thuốc lá lá: 30%, muối ăn 30%), thấp hơn nhiều so với mức thuế ngoài hạn ngạch. Đối với lĩnh vực công nghiệp, mức cam kết bình quân vào thời điểm gia nhập là 16,1%, và mức cắt giảm cuối cùng sẽ là 12,6%. So sánh với mức thuế MFN bình quân của hàng công nghiệp hiện nay là 16,6% thì mức cắt giảm đi sẽ là 23,9%.

 Mức thuế cam kết bình quân theo nhóm ngành hàng chính

Cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu theo một số nhóm mặt hàng chính(Theo Bao Thuong mai)
Báo cáo phân tích thị trường