Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông tin về thị trường chè Việt Nam
24 | 10 | 2008
- Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2008, cả nước ta đã xuất khẩu được 53,3 nghìn tấn chè các loại với kim ngạch đạt 16,5 triệu USD, tăng 339,15% về lượng song lại giảm 7,36% về trị giá so với tháng trước, đồng thời cũng giảm 64,2% về kim ngạch so với tháng 8/2007 mặc dù tăng 367,49% về lượng.
- Tính chung 8 tháng đầu năm nay, lượng chè xuất khẩu của nước ta đã đạt 330,4 nghìn tấn với kim ngạch 161,6 triệu USD, tăng 70,55% về lượng nhưng giảm nhẹ 4,15% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

- Giá chè xuất khẩu trung bình của nước ta trong tháng 8/2008 so với cùng kỳ năm 2007 lại tiếp tục có xu hướng giảm manhh, sau đợt giảm giá chè xuất khẩu trung bình trong tháng trước. Giá xuất khẩu chè trung bình trong tháng 8/2008 chỉ đạt 310 USD/T, giảm 78,9% so với tháng trước và giảm 92,34% so với tháng 8/2007.

- Tháng 7/2008, xuất khẩu chè của Việt Nam sang Ucraina đạt 101 tấn, đạt kim ngạch 108.022 USD. Tính chung 7 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 603.708 USD, với lượng xuất 547 tấn.

- Tháng 7/2008, xuất khẩu chè của Việt Nam sang Trung Quốc đạt 532 tấn, đạt kim ngạch 650.012 USD. Tính chung 7 tháng, giá trị xuất khẩu đạt 3.853.660, với lượng xuất 3.759 tấn.

- 7 tháng đầu năm, xuất khẩu chè Việt Nam sang thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đạt trị giá 1.261.513 USD, với lượng xuất 626 tấn.

- 7 tháng đầu năm, xuất khẩu chè Việt Nam sang thị trường Singapore đạt trị giá 613.410 USD, với lượng xuất 338 tấn.
Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường