Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thông qua Nghị quyết phát triển kinh tế-xã hội 2009
07 | 11 | 2008
Với 432 phiếu tán thành - chiếm 87,63% trên tổng số ĐBQH, chiều qua (6.11), QH đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Theo đó, mục tiêu tổng quát của năm 2009 được xác định là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.
 

Bên cạnh đó, phải duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững, chủ động ngăn ngừa suy giảm, bảo đảm an sinh xã hội; đẩy mạnh hợp tác hội nhập kinh tế quốc tế một cách chủ động và hiệu quả; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; tạo điều kiện thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006-2010.

Giữ chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 15%

Về các chỉ tiêu chủ yếu, trên cơ sở xem xét báo cáo của Chính phủ, các cơ quan của QH, các cơ quan hữu quan và ý kiến của các ĐBQH, nghị quyết của QH đã điều chỉnh các chỉ tiêu về kinh tế theo hướng thấp hơn so với báo cáo của Chính phủ mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày trong phiên khai mạc.

Cụ thể: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,5% (báo cáo của Chính phủ là tăng khoảng 7%); giá trị tăng thêm khu vực nông - lâm - ngư nghiệp tăng 2,8%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,4%, khu vực dịch vụ tăng 7,3%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 13%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 39,5% GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 15%.

Để đạt được mục tiêu trên, NQ của QH xác định 10 nhóm nhiệm vụ chính. Cụ thể: Theo dõi chặt chẽ, nâng cao chất lượng phân tích và dự báo tình hình trong nước và quốc tế, đặc biệt là những biến động về tình hình kinh tế, tài chính thế giới, chủ động xây dựng các phương án ứng phó, hạn chế tác động bất lợi của khủng hoảng từ bên ngoài đến hệ thống tài chính, ngân hàng và toàn bộ nền kinh tế.

Tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt để kiềm chế lạm phát, nhưng linh hoạt trong điều hành lãi suất và tỉ giá; chủ động kiểm soát mức tăng tổng phương tiện thanh toán, dư nợ tín dụng và cơ cấu tín dụng phù hợp... Kiểm soát chặt chẽ và nâng cao hiệu quả chi tiêu công ngay từ việc duyệt kế hoạch đầu tư năm 2009, triệt để tiết kiệm chi.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp ở các làng nghề... Đánh giá toàn diện hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt là các tập đoàn kinh tế, TCty nhà nước, báo cáo QH tại kỳ họp cuối năm 2009.

Xử lý hiệu quả vấn đề ùn tắc giao thông là một nhiệm vụ KT-XH của năm 2009.


Xử lý nghiêm vi phạm về môi trường

NQ của QH cũng nhấn mạnh nhiệm vụ: Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2004/QH-QH11 về công tác đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước, rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về xây dựng, đấu thầu, đất đai, ngân sách nhà nước; ban hành các văn bản kịp thời, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ... Khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, thất thoát, lãng phí. Trong năm 2009 và đến cuối 2010 phải xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước năm 2008.

Kiểm soát chặt chẽ nhập khẩu, đặc biệt là nhập khẩu hàng tiêu dùng không thiết yếu; giảm tối đa nhập siêu... Coi trọng thị trường trong nước, đẩy mạnh công tác kiểm soát giá cả, chống đầu cơ, buôn lậu, nâng giá kiếm lời bất chính. Thực hiện chính sách giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo lộ trình gắn với mục tiêu kiềm chế lạm phát; đồng thời có sự hỗ trợ hợp lý, trực tiếp cho người nghèo, người có thu nhập thấp bị ảnh hưởng nhiều khi Nhà nước điều chỉnh giá.

Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách đã ban hành về hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo...

NQ nhấn mạnh nhiệm vụ nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp tiểu học, bậc học, đặc biệt là chương trình giảng dạy và chất lượng giáo viên ở cấp tiểu học và đại học; tổng kết toàn diện việc nâng cấp các trường cao đẳng lên ĐH. Tổng kết việc thực hiện NQ40/2000/NQ-QH10 về đổi mới nội dung giảng dạy ở phổ thông để báo cáo QH vào kỳ họp cuối năm 2009.

Hoàn thiện cơ chế, củng cố bộ máy tổ chức, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, điều tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất thải tại các bệnh viện, bảo đảm sức khoẻ cộng đồng.

NQ cũng xác định nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tạo ra bước chuyển về chất, trọng tâm là thủ tục hành chính và trách nhiệm công vụ, đề cao trách nhiệm cá nhân. Bảo đảm tiến độ cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử. Bảo đảm trật tự ATGT, xử lý có hiệu quả vấn đề ùn tắc giao thông. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, công tác thông tin tuyên truyền, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thông tin, tuyên truyền với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.Nguồn: Lao Động
Báo cáo phân tích thị trường