Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
BCTN ngành hàng cao su Việt Nam 2008 và triển vọng 2009 (TV)
12 | 11 | 2007
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG CAO SU VIỆT NAM 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

Trung tâm Thông tin Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (AGROINFO), Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xin gửi tới Quý độc giả lời chào trân trọng nhất.
Thưa quý độc giả, lần đầu tiên Báo cáo Thường niên Ngành hàng Cao su Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009 được thực hiện và công bố bởi Trung tâm Thông tin PTNNNT, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT. Đây cũng là lần đầu tiên ở Việt Nam một báo cáo thường niên về ngành cao su đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường cao su năm 2008 và triển vọng về các xu hướng của thị trường năm 2009.
• Diễn biến sản xuất, những vùng trồng cây cao su chủ yếu của Việt Nam
• Biến động của giá cả thị trường trong nước và quốc tế
• Các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu cao su quốc tế: các nước sản xuất cao su chính; diến biến ngành công nghiệp ô tô, giá dầu lửa…
• Biến động xuất khẩu cao su Việt Nam năm 2008 theo tháng
• Chuyển động đáng chú ý của doanh nghiệp trong ngành.
• Triển vọng năm 2009: Giá cao su, cung cầu cao su, các thị trường xuất khẩu cao su triển vọng nhất
Báo cáo thường niên ngành hàng Cao su Việt Nam 2008 và Triển vọng 2009 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tập đoàn nghiên cứu cao su quốc tế (IRSG), Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan và Cục Trồng trọt-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 10/02/2009

- Giá bán: 1.000.000 VND/cuốn (TV)

Liên hệ với chúng tôi

Bộ phận dịch vụ khách hàng:

Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT: 04.39.725.153
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com


Mục lục: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG CAO SU VIỆT NAM 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

TỔNG LƯỢC

PHẦN 1: SẢN XUẤT CAO SU VIỆT NAM

1. Diện tích, năng suất, sản lượng cao su tự nhiên Việt Nam

1.1. Diện tích, năng suất, sản lượng cao su cả nước đến năm 2008

1.2. Diện tích cao su quốc doanh và cao su tiểu điền

1.3. Diện tích, năng suất, sản lượng cao su theo vùng, địa phương đến năm 2008

2. Các sản phẩm chế biến từ cao su

2.1. Cao su sơ chế

2.2. Cao su chế biến

2.3. Gỗ cao su

PHẦN 2: CHUYỂN ĐỘNG DOANH NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM 2008

1. Diện tích, sản lượng, công suất và cơ cấu sản phẩm cao su của một số công ty lớn trong ngành cao su Việt Nam

2. Cơ cấu thị trường tiêu thụ sản phẩm của một số công ty lớn trong ngành cao su Việt Nam

3. Đầu tư

PHẦN 3: THỊ TRƯỜNG

1. Diễn biến giá cao su trên thị trường thế giới

1.1. Cung cao su thế giới 2008

1.2. Nhu cầu tiêu thụ cao su thế giới 2008

1.2.1. Tiêu thụ cao su toàn thế giới

1.2.2. Tiêu dùng cao su theo khu vực

1.2.3. Tiêu dùng cao su thiên nhiên tại một số nước

1.3. Diễn biến ngành công nghiệp ô tô

1.4. Giá cao su trên thị trường thế giới

2. Xuất khẩu cao su Việt Nam

2.1. Diễn biến xuất khẩu cao su

2.2. Xuất khẩu cao su theo thị trường

2.3. Top 10 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam và thế giới

2.4. Top 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng nhập khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam và thế giới

2.5. Giá cao su xuất khẩu của Việt Nam

2.5.1. Giá cao su xuất khẩu theo tháng

2.5.2. Giá cao su xuất khẩu theo thị trường

2.6. Xuất khẩu cao su theo chủng loại

3. Xuất khẩu cao su theo doanh nghiệp

3.1. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su lớn nhất Việt Nam

3.2. Top 10 doanh nghiệp xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc

3.3. Giá xuất khẩu cao su Việt Nam của top 10 doanh nghiệp sang thị trường Trung Quốc

PHẦN 4: TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG

1. Tăng trưởng

1.1. Kinh tế thế giới

1.2. Ngành công nghiệp ô tô

1.3. Giá dầu

2. Cung cầu, giá cả và thị trường cao su năm 2009

2.1. Nguồn cung cao su năm 2009

2.2. Cầu cao su năm 2009

2.3. Giá cao su năm 2009

2.4. Thị trường xuất khẩu cao su triển vọng trong năm 2009

SỐ LIỆU

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC BẢNG SỐ LIỆU

Bảng 1: Diện tích, sản lượng cao su toàn quốc và các vùng, 2000-2008

Bảng 2: Diện tích cao su quốc doanh và tiểu điền, 1999-2007

Bảng 3: Diện tích gieo trồng cao su phân theo địa phương, 2000-2007

Bảng 4: Diện tích thu hoạch cao su phân theo địa phương, 2001-2007

Bảng 5: Sản lượng cao su phân theo địa phương, 2000-2007

Bảng 6: Cơ cấu chủng loại chế biến của một số công ty lớn trong ngành cao su, 2008

Bảng 7: Các dự án đầu tư của công ty cao su Phước Hòa, 2008-2010

Bảng 8: Sản lượng và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao su Việt Nam, 1995-2008

Bảng 9: Cơ cấu thị trường xuất khẩu cao su chính của Việt Nam, 2007-2008

Bảng 10: Sản lượng gỗ cao su của Việt Nam, 2001-2007

Bảng 11: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, tháng 1-tháng 12/2008

Bảng 12: Giá cao su xuất khẩu Việt Nam, giá cao su và giá dầu thế giới, tháng 1-tháng 12/08

Bảng 13: Giá cao su xuất khẩu Việt Nam sang 10 thị trường xuất khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam

Bảng 14: Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm cao su Việt Nam, 2008 (%)

Bảng 15: Kim ngạch (USD) và thị phần (%) của top 10 thị trường cao su xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, 2007

Bảng 16: Kim ngạch (USD) và thị phần (%) của top 10 thị trường cao su xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, 2008

Bảng 17: Top 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất, 2007-2008

Bảng 18: Giá cao su xuất khẩu trung bình sang top 10 thị trường cao su xuất khẩu lớn nhất Việt Nam, 2008 (USD/tấn)

Bảng 19: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam theo chủng loại, 2008

Bảng 20: Kim ngạch (USD) và thị phần (%) của 10 doanh nghiệp cao su xuất khẩu Việt Nam lớn nhất, 2008

Bảng 21: Kim ngạch (USD) và thị phần (%) của 10 doanh nghiệp cao su xuất khẩu Việt Nam lớn nhất, 2007

Bảng 22: Kim ngạch (USD) và thị phần (%) của 10 doanh nghiệp cao su xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Trung Quốc, 2008

Bảng 23: Kim ngạch (USD) và thị phần (%) của 10 doanh nghiệp cao su xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Trung Quốc, 2007

Bảng 24: Doanh thu và lợi nhuận của một số công ty cao su, 2007-2008

Bảng 25: Giá xuất khẩu cao su tự nhiên của một số doanh nghiệp cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, USD/tấn

Bảng 26: Sản lượng cao su tự nhiên thế giới và một số nước sản xuất chính, 2006-2008

Bảng 27: Sản lượng, diện tích và năng suất cây cao su tại một số nước, 2007

Bảng 28: Sản lượng, diện tích và năng suất cây cao su tại một số nước, 2007

Bảng 29: Sản lượng cao su tổng hợp năm 2006 và 2007

Bảng 30: Tỷ trọng sản lượng cao su tự nhiên của một số nước trên thế giới, 2008

Bảng 31: Tổng diện tích và sản phẩm cao su tự nhiên của 6 nước lớn trên thế giới, 2002-2008

Bảng 32: Lượng cao su sản xuất và tiêu thụ của thế giới năm 2005 – 2007 (1000 tấn)

Bảng 33: Lượng cao su thiên nhiên (NR) và cao su tổng hợp (SR) tiêu thụ năm 2007

Bảng 34: Mức tiêu thụ cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp thế giới, 2005-2008 (1000 tấn)

Bảng 35: Giá cao su thiên nhiên và giá dầu thô trên thị trường thế giới, 2007-2008, USD/tấn

Bảng 36: Sản lượng cao su tự nhiên của thế giới và một số nước sản xuất lớn, 2008-dự báo 2009

Bảng 37: Nhu cầu tiêu thụ cao su tổng hợp và cao su thiên nhiên thế giới, 2005-2012

Bảng 38: Dự đoán lượng cao su sử dụng đến năm 2012 của thế giới (ĐVT: 1000 tấn)

PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Phân tích tài chính, kinh tế sản xuất cao su tính theo giá xuất khẩu (Tính cho 01 ha cao su theo 1 chu kỳ)

Phụ lục 2: Tỷ suất lợi nhuận cây cao su tính cho một chu kỳ trồng (%)

Phụ lục 3: Khả năng cạnh tranh của cây cao su Việt Nam (DRC)

Phụ lục 4: Quy hoạch phát triển cao su năm 2010 và Định hướng năm 2015-2020

DANH MỤC ĐỒ THỊ

Hình 1: Diện tích cao su của cả nước, 2000 – 2008 (ha)

Hình 2: Năng suất cao su cả nước, 2000-2008

Hình 3: Sản lượng cao su cả nước, 2000-2008

Hình 4: Diện tích cao su quốc doanh và cao su tiểu điền, 1999-2007 (%)

Hình 5: Diện tích trồng cao su theo vùng, 2007-2008

Hình 6: Diện tích trồng cao su tại một số địa phương, 2007-2008

Hình 7: Sản lượng gỗ cao su của Việt Nam, 2001-2007 (1000 m3)

Hình 8: Cơ cấu tiêu thụ sản phẩm cao su của một số công ty lớn trong ngành, 2008

Hình 9: Sản lượng cao su tự nhiên thế giới và một số nước sản xuất lớn, 2006-2008

Hình 10: Tỷ trọng cao su tự nhiên thế giới và một số nước sản xuất lớn, 2008 (%)

Hình 11: Tổng diện tích cao su tự nhiên của 6 nước sản xuất lớn trên thế giới, 2002-2008: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam và Sri Lanka, (1000 ha)

Hình 12: Sản lượng cao su tự nhiên của 6 nước sản xuất lớn trên thế giới, 2002-2008: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam và Sri Lanka, (1000 tấn)

Hình 13: Tốc độ tăng sản lượng bình quân của 6 nước lớn trên thế giới: Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, Việt Nam và Sri Lanka (%), giai đoạn 1995-2007

Hình 14: Mức tiêu thụ cao su thế giới, 2005-2008 (1000 tấn)

Hình 15: Tăng trưởng sản lượng cao su thiên nhiên và tổng hợp tiêu thụ của thế giới, 2005-2008 (1000 tấn)

Hình 16: Tiêu dùng cao su tự nhiên theo khu vực, 2007-2008 (1000 tấn)

Hình 17: Tỷ lệ tiêu dùng cao su thiên nhiên và tổng hợp của một số nước lớn trên thế giới, 2007 (%)

Hình 18: Số lượng xe ô tô bán ra của một số loại tại thị trường Trung Quốc, 2008

Hình 19: Diễn biến giá cao su thiên nhiên trên thị trường thế giới, 2007-2008, (USD/tấn)

Hình 20: Diễn biến giá dầu thô trên thị trường thế giới, 2007-2008

Hình 21: Lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam, 1995-2008

Hình 22: Lượng và kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam, tháng 1-tháng 12/2008

Hình 23: Cơ cấu thị trường cao su xuất khẩu chính của Việt Nam năm 2007

Hình 24: Cơ cấu thị trường cao su xuất khẩu chính của Việt Nam năm 2008

Hình 25: Top 10 thị trường nhập khẩu kim ngạch lớn nhất Việt Nam, 2008

Hình 26: Tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu của top 10 thị trường từ thị trường Việt Nam và thế giới, 2008

Hình 27: Top 10 thị trường có tốc độ kim ngạch nhập khẩu cao su lớn nhất của Việt Nam, 2007-2008 (%)

Hình 28: Top 5 thị trường có tốc độ kim ngạch nhập khẩu cao su lớn nhất trên thế giới, 2007-2008 (%)

Hình 29: Diễn biến giá cao su xuất khẩu của Việt Nam và giá cao su thế giới, tháng 1-tháng 12/2008

Hình 30: Giá cao su xuất khẩu theo thị trường, 2008

Hình 31: Cơ cấu xuất khẩu sản phẩm cao su Việt Nam, 2008 (%)

Hình 32: Tỷ trọng cao su xuất khẩu chất lượng cao của Việt Nam so với một số nước trong khu vực (Thái Lan, Malaysia và Indonesia), 2008

Hình 33: Kim ngạch xuất khẩu cao su theo chủng loại, 2008

Hình 34: Kim ngạch xuất khẩu của 10 công ty xuất khẩu lớn trong ngành cao su Việt Nam 2007 (triệu USD)

Hình 35: Kim ngạch xuất khẩu của 10 công ty xuất khẩu lớn trong ngành cao su Việt Nam 2008 (triệu USD)

Hình 36: kim ngạch của 10 doanh nghiệp cao su xuất khẩu của Việt Nam lớn nhất sang thị trường Trung Quốc, 2007 (triệu USD)

Hình 37: Kim ngạch của 10 doanh nghiệp cao su xuất khẩu Việt Nam lớn nhất sang thị trường Trung Quốc, 2008 (triệu USD)

Hình 38: Giá xuất khẩu cao su tự nhiên của một số doanh nghiệp cao su Việt Nam sang thị trường Trung Quốc, (USD/tấn)

Bảng 1: Diện tích, sản lượng và công suất của một số công ty lớn trong ngành cao su, 2006-2008

Bảng 2: Cơ cấu, chủng loại cao su chế biến của một số công ty lớn trong ngành cao su, 2008

Bảng 3: Dự báo kinh tế thế giới và khu vực năm 2009

Bảng 4: Dự báo giá dầu thế giới năm 2009

Bảng 5: Các yếu tố tác động và dự báo giá cao su năm 2009

Bảng 6: Các thị trường xuất khẩu cao su triển vọng của VN và thế giới, dự báo trong năm 2009Báo cáo phân tích thị trường