Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xây dựng đề án kho chứa 4 triệu tấn lúa
13 | 01 | 2009
Trong năm 2009, cần xác định sản xuất lương thực là ngành hàng sản xuất có lợi thế và khả năng cạnh tranh của Việt Nam và bảo đảm an ninh lương thực quốc gia.

Vì vậy, cần giữ ổn định diện tích trồng lúa khoảng 4 triệu ha có tưới ổn định và sớm xây dựng đề án đầu tư hệ thống kho chứa lúa đảm bảo công suất chứa khoảng 4 triệu tấn, giữ được chất lượng lúa, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I-2009.

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng đối với ngành nông nghiệp tại công văn vừa được Văn phòng Chính phủ phát ra. Ngoài ra, cũng trong quý I năm nay, cần trình Thủ tướng chính sách tín dụng ưu đãi cho xây dựng kho trữ đông nhằm hỗ trợ năng lực dự trữ lưu thông thủy sản cho doanh nghiệp.Nguồn: SGGP
Báo cáo phân tích thị trường