Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
BCTN thương mại nông lâm thủy sản 2008 và triển vọng 2009
12 | 11 | 2007
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: Bản tiếng Việt: 10/03/2009

- Giá bán: Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND

Liên hệ với chúng tôi

Bộ phận dịch vụ khách hàng:

Nguyễn Thị Thu Hà

Địa chỉ: Số 6 Nguyễn Công Trứ - Q. Hai Bà Trưng - Hà Nội

ĐT: 04.39.725.153
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.39725153
Fax: 04.39726949
Email: banhang_agro@yahoo.com


Mục lục: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN 2008 VÀ TRIỂN VỌNG 2009

LỜI NÓI ĐẦU

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÁO CÁO

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

DANH MỤC CÁC HỘP TRONG BÁO CÁO

DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN PHỤ LỤC

DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT

I. BỐI CẢNH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN VIỆT NAM 2008

1. Bối cảnh quốc tế

1.1. Kinh tế và thương mại thế giới 2008

1.2. Kinh tế và thương mại một số nước có quan hệ thương mại chính với Việt Nam

1.2.1. Mỹ

Tăng trưởng

Thương mại và thương mại nông sản

Lạm phát

1.2.2. Nhật Bản

Tăng trưởng

Thương mại

Lạm phát

1.2.3. Trung Quốc

Tăng trưởng

Thương mại

Lạm phát

1.2.4. Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Tăng trưởng

Thương mại

Lạm phát

2. Bối cảnh Việt Nam năm 2008

2.1. Tăng trưởng kinh tế vĩ mô

2.1.1. GDP

2.1.2. Kim ngạch xuất nhập khẩu

2.2. Đầu tư

2.3. Tỷ giá

2.4. Lãi suất

II. TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN VIỆT NAM 2008

1. Thương mại trong nước

1.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

1.2. Chỉ số giá tiêu dùng

1.3. Giá cả nông sản trong nước

2. Thương mại quốc tế

2.1. Xuất khẩu

2.1.1. Quy mô xuất khẩu

2.1.1.1. Xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng gần 30% so với năm 2007

2.1.1.2. Có tới 4 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 2 tỷ USD

2.1.1.3. 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất

2.1.1.4. 5 mặt hàng trên 10 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất

2.1.2. Chất lượng xuất khẩu – năng lực cạnh tranh

2.1.2.1. Đóng góp của nhân tố tăng giá và tăng lượng trong kim ngạch xuất khẩu

2.1.2.2. Khoảng cách về giá xuất khẩu nông sản Việt Nam so với thế giới

2.1.2.3. Đa dạng hóa thị trường

2.1.2.3.1. Đa dạng thị trường xuất khẩu

2.1.2.3.2. Xuất khẩu tới các thị trường lớn và khó tính

2.1.3. Thị trường xuất khẩu

2.1.4. Ngành hàng

2.1.4.1. Lúa gạo

2.1.4.1.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu

2.1.4.1.2. Giá cả

2.1.4.1.3. Thị trường

Xuất khẩu gạo giảm mạnh tại thị trường châu Á, tăng mạnh tai thị trường châu Phi

Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất về lượng và kim ngạch

Tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu của 10 thị trường lớn nhất

Top 10 thị trường kim ngạch xuất khẩu trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng lớn nhất

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo nhiều nhất trên thế giới

Top 10 thị trường nhập khẩu gạo trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất trên thế giới

2.1.4.2. Cà phê

2.1.4.2.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu

2.1.4.2.2. Giá cả

2.1.4.2.3. Thị trường

Xuất khẩu cà phê đi các thị trường đều giảm, duy nhất thị trường châu Phi tăng

Top 10 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất về kim ngạch

Tăng trưởng kim ngạch của 10 thị trường xuất khẩu cà phê lớn nhất

Top 10 thị trường kim ngạch xuất khẩu cà phê trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng lớn nhất

Top 10 thị trường nhập khẩu cà phê nhiều nhất trên thế giới

Top 10 thị trường kim ngạch nhập khẩu cà phê trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất trên thế giới

2.1.4.3. Hạt điều

2.1.4.3.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu

2.1.4.3.2. Giá cả

2.1.4.3.3. Thị trường

Xuất khẩu điều sang thị trường châu Âu có xu hướng tăng trong năm 2008

Top 10 thị trường xuất khẩu điều lớn nhất về kim ngạch

Tăng trưởng kim ngạch của 10 thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất

Top 10 thị trường kim ngạch xuất khẩu điều trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng lớn nhất

Top 10 thị trường nhập khẩu điều nhiều nhất trên thế giới

Top 10 thị trường kim ngạch nhập khẩu cà phê trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất trên thế giới

2.1.4.4. Hạt tiêu

2.1.4.4.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu

2.1.4.4.2. Giá cả

2.1.4.4.3. Thị trường xuất khẩu

Xuất khẩu hạt tiêu tăng mạnh tại thị trường châu Mỹ và châu Phi, giảm mạnh tại thị trường châu Á

Top 10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của hạt tiêu Việt Nam

Tăng trưởng kim ngạch của 10 thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất

Top 10 thị trường kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam đạt trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất

Top 10 thị trường nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất của thế giới

Top 10 thị trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới (kim ngạch đạt trên 1 triệu USD)

2.1.4.5. Chè

2.1.4.5.1. Lượng và kim ngạch xuất khẩu

2.1.4.5.2. Giá cả

2.1.4.5.3. Thị trường xuất khẩu

75% kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam tới thị trường châu Á

Top 10 thị trường xuất khẩu chè lớn nhất

Tăng trưởng kim ngạch của 10 thị trường xuất khẩu chè lớn nhất

Top 10 thị trường kim ngạch xuất khẩu chè trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng lớn nhất

Nga dẫn đầu danh sách 10 thị trường nhập khẩu chè lớn nhất trên thế giới

2.1.4.6. Cao su

2.1.4.6.1. Lượng, kim ngạch xuất khẩu

2.1.4.6.2. Giá cả

2.1.4.6.3. Thị trường xuất khẩu

Gần 80% kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam sang thị trường châu Á

Cao su Việt Nam chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Nhật Bản dẫn đầu về tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu trong 10 nước kim ngạch xuất khẩu lớn nhất

Top 10 thị trường kim ngạch xuất khẩu cao su trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng lớn nhất

Top 10 thị trường nhập khẩu cao su nhiều nhất trên thế giới

2.1.4.7. Thủy sản

2.1.4.7.1. Lượng, kim ngạch xuất khẩu

2.1.4.7.2. Giá cả

2.1.4.7.3. Thị trường xuất khẩu

2.2. Nhập khẩu và cán cân thương mại

2.2.1. Tình hình chung

2.2.1.1. Nhập khẩu nông lâm thủy sản có xu hướng tăng về tỷ trọng trong nhập khẩu hàng hóa nói chung

2.2.1.2. Top 5 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất năm 2008

2.2.1.3. 5 mặt hàng có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất năm 2008

2.2.2. Ngành hàng

2.2.2.1. Thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu TACN (mã HS: 2301-2309)

2.2.2.1.1. Kim ngạch nhập khẩu

2.2.2.1.2. Giá cả

2.2.1.2.3. Nước xuất khẩu sang Việt Nam

2.2.2.2. Phân bón

2.2.2.2.1. Kim ngạch nhập khẩu

2.2.2.2.2. Giá cả

2.2.2.2.3. Nước xuất khẩu sang Việt Nam

2.2.2.3. Đường

2.2.2.3.1. Kim ngạch nhập khẩu

2.2.2.3.2. Giá cả

2.2.2.3.3. Nước xuất khẩu sang Việt Nam

2.2.2.4. Thịt và sản phẩm thịt

2.2.2.4.1. Kim ngạch nhập khẩu

2.2.2.4.2. Giá cả

2.2.2.4.3. Nước xuất khẩu sang Việt Nam

III. TRIỂN VỌNG THƯƠNG MẠI NÔNG LÂM THỦY SẢN 2009

1. Triển vọng kinh tế thế giới 2009 và những tác động tới thị trường nông sản

1.1. Tăng trưởng kinh tế thế giới

1.1.1. Kinh tế thế giới năm 2009 dự báo sẽ tồi tệ hơn nhiều so với năm 2008

1.1.2. Thương mại hàng hóa và dịch vụ thế giới năm 2009 dự báo tăng trưởng âm

1.1.3. Giá dầu mỏ sẽ tiếp tục giảm mạnh trong năm 2009

1.2. Tốc độ tăng dân số thế giới

1.3. Những tác động tới giá cả nông sản thế giới

2. Triển vọng kinh tế Việt Nam 2009

2.1. Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6,5% - ngang bằng mức tăng trưởng của năm 2008

2.2. Xuất khẩu hàng hóa tăng 13% so với thực hiện năm 2008

3. Triển vọng thương mại nông lâm thủy sản 2009

3.1. Thương mại trong nước

3.1.1. Tổng mức tiêu dùng bán lẻ

3.1.2. Chỉ số giá tiêu dùng

3.1.3. Giá nông sản trong nước

3.2. Thương mại nông sản quốc tế

3.2.1. Gạo

3.2.2. Cà phê

3.2.3. Hạt điều

3.2.4. Hạt tiêu

3.2.5. Cao su

3.2.6. Chè

3.2.7. Thủy sản

3.2.8. Thức ăn chăn nuôi

3.2.9. Phân bón

V. PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG BÁO CÁO

Bảng 1: Các chỉ báo kinh tế vĩ mô thế giới năm 2007 và 2008

Bảng 2: Top 5 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2007-2008 (Đvt: Lượng (1000 tấn); Giá trị (triệu USD))

Bảng 3: Top 5 mặt hàng có tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu lớn nhất năm 2008 (Đvt: Lượng (1000 tấn); Giá trị (triệu USD))

Bảng 4: Đóng góp của nhân tố tăng giá và tăng lượng trong kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực năm 2007-2008

Bảng 5: Khoảng cách về giá xuất khẩu nông sản thế giới so với Việt Nam (%)

Bảng 6: Số lượng thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản của Việt Nam năm 2007-2008

Bảng 7: Tỷ lệ tăng kim ngạch xuất khẩu nông sản chính của Việt Nam tới các thị trường lớn và khó tính (năm 2006=100)

Bảng 8: Tăng trưởng về lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam tại 10 thị trường lớn nhất

Bảng 9: Tỷ trọng giá trị xuất khẩu cao su Việt Nam trong tổng giá trị nhập khẩu cao su của một số quốc gia dẫn đầu thế giới về nhập khẩu cao su năm 2007-2008 (%)

Bảng 10: Top 5 mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất năm 2007-2008 (Đvt: Lượng (1000 tấn); Giá trị (triệu USD))

Bảng 11: Top 5 mặt hàng có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn nhất năm 2008 (Đvt: Lượng (1000 tấn); Giá trị (triệu USD))

Bảng 12: Dự báo kinh tế thế giới và khu vực năm 2009

Bảng 13: Xu hướng giá một số nông sản trên thế giới năm 2009 (% thay đổi so với năm trước)

Bảng 14: Dự báo của chính phủ Việt Nam và các tổ chức quốc tế về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2008 và 2009 (%)

Bảng 15: Các thị trường xuất khẩu gạo chính và tiềm năng cho năm 2009

DANH MỤC CÁC HÌNH TRONG BÁO CÁO

Hình 1: Tăng trưởng GDP thế giới và các khu vực giai đoạn 2004-2008 (%)

Hình 2: Chỉ số giá tiêu dùng Mỹ năm 2007-2008 theo tháng (%)

Hình 3: Kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ Nhật Bản năm 2007-2008 (nghìn tỷ yên)

Hình 4: Chỉ số giá tiêu dùng Nhật Bản theo tháng năm 2007-2008 (%)

Hình 5: Tốc độ tăng trưởng GDP và lạm phát của các nước khu vực ASEAN năm 2007-2008 (%)

Hình 6: Cơ cấu GDP theo khu vực kinh tế năm 2007 và 2008 (%)

Hình 7: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2007-2008 theo khu vực kinh tế (tỷ USD)

Hình 8: Cơ cấu vốn đầu tư chia theo khu vực đầu tư giai đoạn 2005-2008, giá thực tế (%)

Hình 9: Tỷ giá hối đoái VND/USD trên thị trường liên ngân hàng

Hình 10: Cơ cấu tiêu dùng các khu vực năm 2007-2008 (giá thực tế, %)

Hình 11: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2007-2008 (Gốc = 12/2006)

Hình 12: Tương quan biến động giá giữa TACN và nguyên liệu TACN trong năm 2008 (%)

Hình 13: Giá gạo tẻ thường tại một số thị trường năm 2007-2008 (nghìn đồng/kg)

Hình 14: Cơ cấu xuất khẩu nông lâm thủy sản năm 2007-2008 (%)

Hình 15: Thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam năm 2007-2008 (%)

Hình 16: Giá gạo 10% tấm xuất khẩu của Việt Nam và Thái Lan năm 2007 và 2008 (USD/tấn)

Hình 17: Kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam đi các thị trường năm 2007-2008 (%)

Hình 18: 10 thị trường trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu gạo lớn nhất năm 2008 (%)

Hình 19: 10 thị trường nhập khẩu gạo trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất trên thế giới (%)

Hình 20: Giá cà phê xuất khẩu trung bình theo tháng năm 2008 (USD/tấn)

Hình 21: Giá cà phê Robusta tại thị trường London (Anh) và Việt Nam theo tháng năm 2008 (USD/tấn)

Hình 22: Kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đi các thị trường năm 2007-2008 (%)

Hình 23: 10 thị trường xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất (%)

Hình 24: Tỷ trọng giá trị xuất khẩu cà phê Việt Nam trong tổng giá trị nhập khẩu cà phê của một số quốc gia dẫn đầu thế giới về nhập khẩu cà phê năm 2007-2008 (%)

Hình 25: 10 thị trường kim ngạch nhập khẩu cà phê trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất thế giới (%)

Hình 26: Giá điều xuất khẩu trung bình theo tháng năm 2008 (USD/tấn)

Hình 27: Kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đi các thị trường năm 2007-2008 (%)

Hình 28: 10 thị trường kim ngạch xuất khẩu điều trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất (%)

Hình 29: Tỷ trọng giá trị xuất khẩu điều Việt Nam trong tổng giá trị nhập khẩu điều của một số quốc gia dẫn đầu thế giới về nhập khẩu điều năm 2007-2008 (%)

Hình 30: 10 thị trường kim ngạch nhập khẩu cà phê trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất thế giới (%)

Hình 31: Giá hạt tiêu trắng chưa xay xuất khẩu theo tháng năm 2008 (USD/tấn)

Hình 32: Kim ngạch xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đi các thị trường năm 2007-2008 (%)

Hình 33: 10 thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhât của Việt Nam năm 2008 (%)

Hình 34: Top 10 thị trường kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam đạt trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất

Hình 35: Tỷ trọng giá trị xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam trong tổng giá trị nhập khẩu hạt tiêu của một số quốc gia dẫn đầu thế giới về nhập khẩu hạt tiêu năm 2007-2008 (%)

Hình 36: 10 thị trường kim ngạch nhập khẩu hạt tiêu trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất thế giới (%)

Hình 37: Giá chè búp tươi theo tháng năm 2007-2008 tại Lâm Đồng (VND/kg)

Hình 38: Kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam đi các thị trường năm 2007-2008 (%)

Hình 39: 10 thị trường kim ngạch xuất khẩu chè trên 1 triệu USD có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn nhất (%)

Hình 40: Tỷ trọng giá trị xuất khẩu chè Việt Nam trong tổng giá trị nhập khẩu chè của một số quốc gia dẫn đầu thế giới về nhập khẩu chè năm 2007-2008 (%)

Hình 41: Giá xuất khẩu cao su tự nhiên RSS3 theo tháng năm 2008 (USD/tấn)

Hình 42: Giá cao su RSS3 xuất khẩu tại thị trường Thái Lan theo tháng năm 2008 (Bath/kg)

Hình 43: Kim ngạch xuất khẩu cao su Việt Nam đi các thị trường năm 2007-2008 (%)

Hình 44: Tỷ trọng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa chung (%)

Hình 45: Giá TACN hỗn hợp cho lợn theo tháng năm 2008 (VND/kg)

Hình 46: Giá khô đậu tương FAS/FOB tại cảng Bedi/Kandla Ấn Độ (USD/tấn)

Hình 47: Giá phân DAP tại thị trường Đồng Nai và Tiền Giang theo tháng năm 2007-2008 (VND/kg)

Hình 48: Giá đường RE nội tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh năm 2007-2008 (Tháng 12/2007=100)

Hình 49: Tốc độ thay đổi giá các loại thịt năm 2007-2008 (giá Q4/2007=100)Báo cáo phân tích thị trường