Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phú Yên: Năng suất mía chỉ đạt 35 tấn/ha
10 | 02 | 2009
Nông dân Phú Yên đang bước vào vụ thu hoạch mía niên vụ 2008-2009. Năm nay mưa muộn nên các nhà máy vào vụ ép muộn hơn mọi năm gần 1 tháng. Ngay sau khi ra quân vụ ép, hầu hết các tuyến đường giao thông nội đồng tại các vùng mía chưa kịp tu bổ nên việc vận chuyển nguyên liệu khó khăn, cộng với mưa nhiều, bà con không thu hoạch được.

Sau khi nghỉ Tết, từ mùng 10 Tết các nhà máy đường trên địa bàn tỉnh bắt đầu chạy máy trở lại. Trước đó các nhà máy đã phát phiếu đốn và bắt đầu vận chuyển nguyên liệu về nhà máy. Kết quả thu hoạch những diện tích mía đầu vụ tại các xã Sơn Giang, Đức Bình Đông, Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh cho thấy năng suất mía đạt thấp, trên dưới 35 tấn/ha, thấp hơn mức bình quân năm ngoái khoảng 15 tấn/ha.Nguồn: Nông nghiệp
Báo cáo phân tích thị trường