Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ lãi suất 3 nhóm hàng cho nông thôn
06 | 05 | 2009
Bộ Công Thương vừa ban hành danh mục chi tiết 3 nhóm hàng với gần 20 sản phẩm phục vụ thị trường nông nghiệp và nông thôn được hưởng hỗ trợ lãi suất vốn vay.

3 nhóm hàng này là: máy móc, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp; vật tư nông nghiệp và một số loại vật liệu xây dựng cơ bản làm nhà ở nông thôn. 

Yêu cầu để được vào danh mục là hàng hóa phải được sản xuất tại Việt Nam, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam và được phép lưu thông và sử dụng trong nước.

Đây là bước triển khai cụ thể của Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 17/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở của khu vực nông thôn.

Theo chương trình này, các khoản vay được hỗ trợ lãi suất 4% với mức vay tối đa 100% giá trị hàng hóa không vượt quá 7 triệu đồng/ha và không quá 50 triệu đồng đối với vật liệu làm nhà ở nông thôn.

Nhóm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất và chế biến công nghiệp được vay 100% giá trị hàng hóa. Riêng máy vi tính (giá trị không quá 5 triệu đồng/chiếc) sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất vay.Nguồn: VietNamNet
Báo cáo phân tích thị trường