Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình nhập khẩu dầu mỡ động thực vật trong quí I/2009
21 | 05 | 2009
Sau khi nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 3/2009, sang tháng 4, lượng nhập khẩu dầu mỡ động thực vật giảm nhẹ, đạt khoảng 40 triệu USD, thấp hơn nhiều so với kim ngạch 98,4 triệu USD của cùng kỳ năm ngoái.

Trong quí I/2009, Malaysia và Indonesia vẫn là hai nhà cung cấp dầu mỡ động thực vật lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu từ hai thị trường này đạt lần lượt là 36,7 triệu USD và 31,6 triệu USD. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu dầu mỡ động thực vật từ hai thị trường này cũng giảm khá mạnh từ 36-63%.

Achentina và Thái Lan là hai nhà cung cấp dầu mỡ động thực vật nhiều tiếp theo với kim ngạch nhập khẩu từ các thị trường này quý I/2009 đạt xấp xỉ nhau, đều trên 9 triệu USD. So với cùng kỳ năm ngoái, nhập khẩu từ Achentina giảm nhẹ, và Thái Lan vẫn là một trong số rất ít thị trường mà nước ta vẫn tăng nhập khẩu dầu mỡ động thực vật.

Đáng chú ý , nhập khẩu dầu mỡ động thực vật từ Trung Quốc trong năm nay giảm mạnh. Quý I/2008, Trung Quốc đứng thứ 3 về cung cấp dầu mỡ động thực vật cho Việt Nam với kim ngạch đạt 27,2 triệu USD, chỉ sau Indonesia và Malaysia song đến quý I/2009, kim ngạch nhập khẩu dầu mỡ động thực vật từ Trung Quốc giảm mạnh , chỉ còn 173,5 nghìn USD.

Dưới đây là thống kê thị trường nhập khẩu dầu mỡ động thực vật trong quí I/2009

Đơn vị: USD

Thị trường

Tháng 3/2009

3 tháng 2009

Achentina

9.099.132

9.542.024

Ấn Độ

21.700

131.200

Hàn Quốc

203.260

617.478

Hoa Kỳ

273.669

573.071

Indonesia

13.297.156

31.634.641

Malaixia

17.306.573

36.746.612

Ôxtrâylia

242.803

500.659

Xingapo

272.424

675.736

Thái Lan

1.598.828

9.324.080

Trung Quốc

83.216

173.519
Nguồn: Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường