Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiền Giang: áp dụng tiêu chuẩn Global G.A.P trên vườn chôm chôm
25 | 05 | 2009
Tiến sĩ Lê Hữu Hải, trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang các cơ quan hữu trách của tỉnh Tiền Giang và viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam sẽ tiến hành chuyển giao kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn Global G.A.P cho các chủ vườn chôm chôm ở hai ấp Tân Bường B và Tân Luông A với diện tích 20ha, xây dựng hợp tác xã sản xuất chôm chôm Global G.A.P, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý sản xuất, nhà sơ chế, đóng gói; sau đó tiến hành các thủ tục kiểm tra, chứng nhận vườn cây đạt tiêu chuẩn và các giải pháp duy trì tái công nhận.

Đây là vườn chôm chôm thứ hai ở đồng bằng sông Cửu Long  áp dụng kỹ thuật canh tác theo tiêu chuẩn Global G.A.P. Trước đó, vườn chôm chôm của ông Nguyễn Văn Hớn ở xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách (Bến Tre) đã được các cơ quan chuyên môn công nhận đạt tiêu chuẩn canh tác Global G.A.P. Hiện nay cù lao này đang có hơn 430ha đất trồng chôm chôm với sản lượng gần 10.000 tấn trái/năm.

 Nguồn: www.sgtt.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường