Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thương hiệu cho bưởi Bạch Đằng
21 | 08 | 2009
Chiều 20-8, Sở KH-CN Bình Dương cho biết hội đồng xét duyệt đề cương dự án xây dựng, quản lý và phát triển đã thống nhất đây là dự án xây dựng nhãn hiệu “Bưởi Bạch Đằng” cho vùng bưởi huyện Tân Uyên.

Theo đó, mục tiêu của dự án là xây dựng, thiết lập cơ chế bảo hộ, quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu “Bưởi Bạch Đằng” cho người dân trồng bưởi huyện Tân Uyên, nhằm nâng cao giá trị, danh tiếng sản phẩm, đảm bảo việc xúc tiến thương mại có hiệu quả, đồng thời bảo tồn giống bưởi ngon, truyền thống của địa phương.

A.THOA
(Theo Tuổi Trẻ)Báo cáo phân tích thị trường