Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu sắn của Việt Nam trong tháng 9/09 giảm 11% so với tháng trước nhưng lại tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước
29 | 10 | 2009
Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắn của Việt Nam trong tháng 9/09 đạt 12,8 triệu USD, giảm 11% so với tháng trước (tương đương giảm 1,57 triệu USD).

Kim ngạch xuất khẩu sắn năm 2008-2009 (triệu USD)Nguồn: AGROINFO tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước thì kim ngạch xuất khẩu sắn trong tháng 9 lại tăng tới gần 3 lần (tương đương tăng 9,5 triệu USD). Như vậy, tính chung 9 tháng đầu năm 2009, Việt Nam đã xuất khẩu được 288,7 triệu USD cho mặt hàng sắn, tăng 148% so với cùng kỳ năm 2008.AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường