Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giá đường cao, người nuôi ong thua lỗ
09 | 12 | 2009
Hiệp hội Những người nuôi ong Đắc Lắc cho biết do giá đường quá cao (18.000 đồng/kg) khiến các hộ nuôi ong ở đây không có khả năng đầu tư cho đàn ong đầy cầu để lấy mật, nên phải đưa ong đi đánh mật tự nhiên tại các tỉnh lân cận như Bình Phước, Đắc Nông, Gia Lai và Khánh Hòa... sớm hơn ba tháng so với mọi năm.

Theo tính toán, một cầu ong đầy phải đổ khoảng 20 kg đường mới thu được 7 kg mật. Với giá mật ong 25.000 đồng/kg như hiện nay người nuôi ong lỗ khoảng 200.000 đồng/đàn.Theo www.tuoitre.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường