Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tái cấu trúc ngành chăn nuôi để phát triển bền vững
27 | 01 | 2010
Ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm sẽ được xem xét và tái cấu trúc để phát triển một cách bền vững và cạnh tranh.

Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hoàng Kim Giao, cho biết theo Chiến lược phát triển chăn nuôi, cả nước sẽ tăng tỷ lệ sản xuất chăn nuôi lên 38% sản lượng nông nghiệp vào năm 2015 và 42% vào năm 2020, hiện nay là 30%. Đến năm 2020 nhiệm vụ của ngành chăn nuôi công nghiệp phải sản xuất được 5,5 triệu tấn thịt, 14 tỉ quả trứng và hơn 1 triệu tấn sữa. Điều này có nghĩa sẽ có khoảng 56kg thịt, 140 quả trứng, và hơn 10kg sữa đầu người/năm.
Sau đó, tăng số lượng lợn, gà, bò sữa dự kiến khoảng 35 triệu con lợn, 300 triệu con gà và 500.000 con bò sữa.


Theo ông Giao, ngoài việc đáp ứng nhu cầu trong nước, ngành công nghiệp chăn nuôi cũng sẽ nhắm mục tiêu thị trường nước ngoài trong tương lai.

Chuyển sang nuôi công nghiệp
Đế đạt được mục tiêu và đáp ứng nhu cầu lương thực gia tăng, cần phải hiện đại hóa chăn nuôi, chuyển từ nuôi theo hộ gia đình sang nuôi công nghiệp.

Tập trung vào việc chăn nuôi vệ sinh an toàn và giảm bệnh tật, nâng cao năng suất và chất lượng. Lò mổ và nhà máy chế biến thịt sẽ được yêu cầu cài đặt hệ thống xử lý nước thải. Việc quan trọng là cần nâng cao chất lượng giống vật nuôi và ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi.

Giáo dục
Tổ chức những khóa học cung cấp thông tin cho nông dân về kỹ thuật, an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Việt Nam có khoảng 72% dân số sống ở khu vực nông thôn, do vậy ngành chăn nuôi đóng vai trò khá quan trọng.

Tuy nhiên, quy mô nhỏ của những hoạt động chăn nuôi cộng thêm những kỹ thuật sản xuất lạc hậu dẫn đến chi phí cao, nên ngành sản xuất chăn nuôi của nước ta khó có thể cạnh trạnh được với các nước khác.

Sự biến động giá của thức ăn chăn nuôi và nguy cơ dịch bệnh cao cũng là nguyên nhân gây nên khó khăn cho người chăn nuôi.Nguồn: Allaboutfeed
Báo cáo phân tích thị trường