Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nga sẽ là trong Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra, ba sa Việt Nam
25 | 02 | 2010
Ông Dương Ngọc Minh, Trưởng ban điều hành xuất khẩu thủy sản vào thị trường Nga (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, cá tra, ba sa Việt Nam chỉ được phép xuất khẩu vào thị trường Nga từ tháng 6/2009 nhưng thời gian gần đây khối lượng tăng nhanh chóng. Dự kiến, năm 2010, kim ngạch xuất khẩu cá tra, ba sa vào Nga sẽ đạt 100 triệu đô la Mỹ. Thị trường này sẽ trong Top 10 thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam.

Các chuyên gia ngành Thuỷ sản cho rằng, từ chỗ thị trường bị đóng cửa, hàng thuỷ sản của Việt Nam vào Nga đã được khơi thông với sự tin tưởng lẫn nhau. Bên cạnh đó, giá bán sản phẩm cũng cao hơn trước, từ 5-7%, thậm chí giá bán sản phẩm vào Nga cao hơn vào thị trường Châu Âu. Kết quả xuất khẩu hàng thuỷ sản vào Nga rất khả quan. Dự kiến, năm 2010, số doanh nghiệp xuất khẩu vào thị trường Nga sẽ được mở rộng, một số mặt hàng mới cũng được giới thiệu. Từ chỗ khó khăn, Nga lại trở thành thị trường hấp dẫn và tin cậy đối với các nhà xuất khẩu Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lương Lê Phương, để đạt được mục tiêu của năm 2010, các doanh nghiệp phải chú trọng vào chất lượng sản phẩm, kiểm soát được sản phẩm đầu vào, giảm tỷ lệ mạ băng (đá ở trong cá) từ 30% xuống còn 15%. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp thu mua nguyên liệu phải thông qua các cơ sở thu mua- sơ chế, các cơ sở này phải được công nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phải có kho lạnh bảo quản phù hợp với công suất của cơ sở.

Cũng theo ông Dương Ngọc Minh, lượng thuỷ sản xuất đi dựa trên sự thoả thuận, cụ thể là chia đều hạn mức cho tất cả doanh nghiệp cùng tham gia. Do đó, 10 doanh nghiệp xuất khẩu vào Nga đều chịu sự giám sát chặt chẽ về chất lượng từ Bộ chủ quản và Ban điều hành; đồng thời, các hoạt động xuất khẩu cũng được minh bạch và có những lộ trình rõ ràng. Chất lượng, số lượng hàng hoá, thời điểm xuất khẩu đều được đảm bảo, vì quyền lợi chung của 10 doanh nghiệp và chịu sự điều phối của Ban điều hành.Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường