Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tiền Giang lai tạo Thanh long giống mới cho hiệu quả cao
30 | 03 | 2010
Sau một thời gian nghiên cứu, lai tạo, đến nay, Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam sản xuất thành công giống Thanh long ruột đỏ, với tên gọi là Long Định 1.

Bước đầu, nhà vườn tại tỉnh Tiền Giang và Long An đã trồng hơn 20 ha Thanh long giống mới này đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Thanh long ruột đỏ có nhiều ưu điểm như: ra trái đều quanh năm, ruột cơm giòn, vị ngọt nên giá bán cao hơn gấp 10 lần trái Thanh long hiện nay.

Tiến sĩ  Đào Thị Bé Bảy, cán bộ kỹ thuật Viện nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam, cho biết giống mới được tạo bằng phương pháp truyền thống: cho thụ phấn giữa 2 dòng Thanh long với nhau.

Hiện nay, giống này đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho đưa vào sản xuất rộng rãi do có ưu điểm là phát triển mạnh và cho quả trái vụ./.Theo vovnews.vn
Báo cáo phân tích thị trường