Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng trưởng tín dụng nông nghiệp, nông thôn đạt gần 22%/năm
01 | 07 | 2010
Đây là số liệu được công bố tại hội nghị tổng kết thực hiện Quyết định (QĐ) của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn (NNNT) do Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức ngày 30-6, tại Hà Nội.

Thống kê cho thấy, sau 10 năm thực hiện QĐ 67/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (1999-2009), nguồn vốn tín dụng về nông thôn đã được khơi thông, góp phần thúc đẩy sản xuất hàng hóa ở khu vực này. Nếu như cuối năm 1998, dư nợ tín dụng tại khu vực NNNT chỉ đạt 34.000 tỷ đồng, thì sau 10 năm dư nợ đạt hơn 292.000 tỷ đồng, chiếm 16,7% tổng dư nợ cho vay của nền kinh tế. Tốc độ tăng trưởng tín dụng tại khu vực NNNT trong 10 năm qua đạt gần 22%/năm. Theo nhận định của Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu,  từ khi có QĐ 67/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nguồn vốn dành cho nông thôn đã tăng nhanh, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp. Thời gian tới, NHNN tiếp tục cải cách thủ tục vay vốn nhằm tăng đầu tư tín dụng cho NNNT, góp phần phát triển kinh tế tại khu vực này.Theo Hànộimới
Báo cáo phân tích thị trường