Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chè búp tươi Lâm Đồng giảm giá
29 | 09 | 2010
AGROINFO - Trái ngược với đà tăng giá của tuần trước, tuần này giá chè búp tươi tại Lâm Đồng đang quay chiều giảm nhẹ.
Ngày 24/09, giá chè búp tươi là 4.500 đ/kg, giảm 200 đ/kg (tương đương mức giảm 4,26%) so với tuần 3 của tháng 9.

Diễn biến giá chè búp tươi tại Lâm Đồng


Nguồn: Agroinfo

Tuần này, giá chè trong nước giảm do ảnh hưởng từ đà giảm của thị trường chè thế giới khi nguồn cung mặt hàng này đang tăng. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Chè Ấn Độ và một số tổ chức khác, sản lượng chè của các nước sản xuất trong 7 tháng đầu năm 2010 đạt 1.035,45 triệu kg. Riêng Kenya, nước xuất khẩu chè lớn nhất thế giới, sản lượng chè của quốc gia này tăng 76,62 triệu kg. Tổng sản lượng chè 7 tháng đầu năm của Kenya là 237,41 triệu kg. Sri Lanka cũng tăng sản lượng chè, từ 37 triệu kg lên 195,1 kg.

Trích bản tin "Thị trường nông sản & hội nhập"


AGROINFO
Báo cáo phân tích thị trường