Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
CI: Nuôi trồng thủy sản ít ảnh hưởng đến môi trường hơn chăn nuôi gia súc
15 | 06 | 2011
Trung tâm thủy sản và bảo tồn quốc tế (World Fish Centre and Conversation International – CI) vừa công bố một báo cáo toàn diện về ảnh hưởng đến môi trưởng của các hệ thống sản xuất nuôi trồng thủy sản lớn và các chủng vật nuôi khác trên thế giới; đồng thời đưa ra những nhận định về khuynh hướng và ảnh hưởng trong tương lai. Kết quả nghiên cứu cho thấy nuôi trồng thủy sản hiệu quả hơn các hình thức vật nuôi khác, như gia súc, gia cầm.

Những kết quả chính của báo cáo này cho thấy ảnh hưởng của hoạt động nuôi trồng thủy sản đến môi trường có sự khác biệt rất lớn giữa các quốc gia, khu vực, hệ thống nuôi trồng và chủng loại nuôi trồng khác nhau. Nuôi trồng thủy sản cũng gây ít ảnh hưởng đến môi trường hơn so với các hệ thống chăn nuôi lấy thịt động vật khác, như nuôi bò và lợn. Đồng thời, báo cáo kết luận rằng nuôi trồng thủy sản có thể là một trong những nguồn protein quan trọng nhất cho con người ở rất nhiều nước đang phát triển.

Nhiều biện pháp nâng cao hệ thống nuôi trồng thủy sản hiện cao, bao gồm chia sẻ những biện pháp nuôi trồng tốt nhất, tăng đầu tư vào đổi mới và củng cố việc thực hiện các chính sách và quy định.

Báo cáo sử dụng dữ liệu từ năm 2008 và so sánh nhu cầu toàn cầu đối với các chủng loại thủy sản khác nhau, giữa các vùng địa lý khác nhau, các hệ thống nuôi trồng và sử dụng thức ăn chăn nuôi. Các nhà nghiên cứu so sánh và đối chiếu 75 hệ thống nuôi trồng các chủng loại thủy sản khác nhau để đánh giá những tác động môi trường như nồng độ acid, biến đổi khí hậu, nhu cầu năng lượng, nhu cầu sử dụng đất và các yếu tố sinh hóa khác.

Báo cáo cho biết những chủng loại nuôi trồng có ảnh hưởng đến môi trường lớn nhất bao gồm lươn, cá hồi, tôm và tôm panđan do những chủng loại nuôi này cần tiêu thụ năng lượng lớn và thức ăn chăn nuôi nhiều. Những chủng loại nuôi ít gây ảnh hưởng đến môi trường nhất gồm sò điệp, hàu, các loại thân mềm và tảo.

Đồng thời báo cáo cũng chỉ ra rằng mỗi đơn vị sản phẩm thủy sản thải ra ít khí nitrogen và photpho hơn so với lợn và bò. Các loại cá cũng chuyển đổi thức ăn thành các protein có thể tiêu hóa được trong cơ thể người cao hơn so với lợn và bò.

Với những kết quả công bố của báo cáo, các nhà nghiêm cứu khuyến nghị các nhà làm chính sách, các tổ chức môi trường và phát triển tiếp tục thúc đẩy, hỗ trợ tăng trưởng sản xuất thủy sản, thành lập các cơ quan quốc tế để giám sát chặt chẽ khu vực sản xuất này, nhằm hỗ trợ và đầu tư hiệu quả, kịp thời .

Kim Dung AGROINFO

Theo fis.com

Ghi chú: Báo cáo thực hiện với tiêu đề “Blue Frontiers: Managing the environmental costs of aquaculture”


Báo cáo phân tích thị trường