Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sẽ tăng đầu tư cho tam nông lên 2,5 lần
16 | 09 | 2011
Nhu cầu vốn cho nông nghiệp, nông thôn là rất lớn, nên cần phải huy động tổng lực các nguồn vốn trong xã hội.

Hôm qua (15.9), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Bộ NNPTNT về tình hình thực hiện Nghị quyết 26 về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” sau 3 năm triển khai.

 

 

Báo cáo với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về tình hình thực hiện NQ 26 trong 3 năm qua, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát cho biết: Giai đoạn 2009-2010, tốc độ tăng trưởng bình quân của ngành nông nghiệp lần lượt đạt 1,83% và 2,78%.

 

So với năm 2008, sản lượng lúa năm 2010 đã tăng thêm tới 1,17 triệu tấn và trong năm 2011 có thể vượt sản lượng 41 triệu tấn. Tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản năm 2010 cũng đạt tới 19,53 tỷ USD, trong đó có 6 mặt hàng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 1 tỷ USD. Đã mở mới được 7.500km, nâng cấp 29.500km đường giao thông nông thôn.

 

Tuy nhiên, theo ông Phát, tổng vốn đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn từ 2009-2011 đạt 290.000 tỷ đồng, nhưng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Theo kiến nghị của Bộ NNPTNT, vốn ngân sách sau 5 năm phải được tăng gấp 2 lần 5 năm trước.

 

Về vấn đề này, ông Vương Đình Huệ - Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết: “Nhu cầu vốn cho nông nghiệp, nông thôn là rất lớn, nên cần phải huy động tổng lực các nguồn vốn trong xã hội. Hiện các nhà tài trợ cũng đang sẵn sàng bỏ tiền ra để tài trợ cho nông nghiệp, nông thôn”.

 

Riêng về kiến nghị tăng đầu tư của nông nghiệp, nông thôn gấp 2 lần, ông Huệ cho biết: “Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia về nông nghiệp, nông thôn, Nhà nước sẽ bố trí nguồn vốn đầu tư cao hơn các chương trình khác với mức tăng bình quân là 2,5 lần”.

 

Ông Nguyễn Văn Trung- Thứ trưởng Bộ KHĐT cho rằng: “Chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp chưa tốt, như có nhiều địa phương tôi đi khảo sát được biết là giá trị sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp đang tăng rất khá, tại Đà Lạt chẳng hạn đạt tới 1,1 tỷ đồng/ha. Nếu như thế, chúng ta không nhất thiết cứ phải chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp sang công nghiệp làm gì”.

 

Sau khi lắng nghe ý kiến của các đại biểu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá: “Qua khảo sát, đánh giá thì NQ 26 là một NQ toàn diện, mang tính chiến lược và đột phá. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp, chúng ta đã đạt được kết quả thấy được như về sản xuất nông nghiệp, đã đáp ứng đủ lương thực trong nước và còn phục vụ xuất khẩu”.

 

Tổng Bí thư nhấn mạnh: “Đây mới là chặng đầu thực hiện NQ 26, trong khi tiềm năng trong nông nghiệp còn rất lớn. Sắp tới đây phải làm tốt hơn công tác tuyên truyền để chuyển biến nhận thức về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Từ đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành sớm các chương trình đề án còn thiếu. Tập trung triển khai các đề án chương trình kế hoạch đã có. Sơ kết tổng kết nhiều mô hình làm ăn tốt”.

 

Tổng Bí thư cũng lưu ý: “Quán triệt các nội dung, nhiệm vụ trong NQ 26, cần điều chỉnh lại ở phần nông dân theo hướng lấy nông dân là chủ thể, bởi nông dân chính là những người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn. Ngoài ra, cơ chế chính sách, hỗ trợ cho nông dân như thế nào, vấn đề dân chủ, giai cấp nông dân như thế nào cũng cần phải được nghiên cứu...”.

Theo Dân Việt


Báo cáo phân tích thị trường