Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Năm 2013 sẽ giảm lượng phân bón nhập khẩu
28 | 12 | 2012
Theo Bộ NN&PTNT, năm 2013, Việt Nam sẽ chỉ nhập khẩu khoảng 2,5 triệu tấn phân bón các loại, giảm 1,5 triệu tấn so với năm 2012, gồm 850.000 tấn SA, 570.000 tấn DAP, 950.000 tấn kali và 100.000 tấn NPK (không nhập phân urê vì nguồn cung trong nước đã đáp ứng đủ nhu cầu)

Cụ thể, theo tính toán của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trong số gần 2,5 triệu phân bón nhập khẩu, có 850.000 tấn SA, 570.000 tấn DAP và 950.000 tấn kali và 100.000 tấn NPK, và không nhập phân ure vì nguồn cung trong nước đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ. Tổng số tiền để nhập khẩu phân bón là 961 triệu đô la Mỹ. Bộ NN&PTNT cho biết, năm 2013 Việt Nam cần khoảng 10,325 triệu tấn phân bón các loại, trong đó, phân ure là 2 triệu tấn, phân SA là 850.000 tấn, phân kali là 950.000 tấn, DAP là 900.000 tấn, NPK là 3,8 triệu tấn, phân lân là 1,825 triệu tấn. Sản xuất trong nước không đáp ứng đủ nên phải nhập khoảng 2,5 triệu tấn phân bón các loại. Năm 2012, Bộ Công Thương đưa ra dự báo nhu cầu sử dụng phân bón của Việt Nam vào khoảng 9,6 triệu tấn, trong khi sản xuất trong nước là 7,26 triệu tấn nên cần nhập khẩu khoảng 2,34 triệu tấn; trong khi đó, Bộ NN&PTNT lại dự báo nhu cầu tiêu thụ trong nước là 9,8 triệu tấn nên lượng nhập khẩu là 2,54 triệu tấn. Tuy nhiên, số liệu thống kê của Bộ NN&PTNT đến hết tháng 11-2012, Việt Nam đã nhập khẩu gần 3,6 triệu tấn phân bón các loại, giá trị nhập khẩu là 1,56 tỉ đô la Mỹ. Nếu căn cứ trên số liệu nhập khẩu của tháng 12-2012, Việt Nam đã nhập khoảng 450.000 tấn thì cả năm 2012 lượng phân bón nhập khẩu khoảng trên dưới 4 triệu tấn. Năm 2011 Việt Nam đã nhập khẩu 4,4 triệu tấn phân bón các loại, kim ngạch nhập khẩu 1,8 tỉ đô la Mỹ, tăng gần 25% về lượng và gần 51% về giá trị so với năm 2010. Bên cạnh việc đưa ra dự báo số lượng phân bón cần nhập khẩu trong năm 2013, Bộ NN&PTNT cũng cho rằng việc sản xuất và nhập khẩu phân bón trong thời gian tới sẽ do thị trường quyết định, nhà nước cần xóa bỏ bao cấp đầu vào để giá thành phân bón vận hành theo quy luật cung cầu


Nguồn: Cục Trồng trọt
 Báo cáo phân tích thị trường