Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường rau quả chế biến toàn cầu tăng trưởng đều
12 | 04 | 2013
Nhu cầu tăng đối với thực phẩm ăn liền, đối với những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, sự tăng mạnh số lượng các nhãn hiệu và sự cạnh tranh gia tăng từ các nhãn hiệu tư nhân là những tác nhân chủ yếu tác động tới thị trường rau quả toàn cầu trong 5 năm qua.

Những yếu tố này ảnh hưởng nhiều tới thu nhập của ngành – có tốc độ tăng trung bình 0,4% mỗi năm trong 5 năm tính tới 2012, đạt khoảng 164,3 tỷ USD.
Nguồn cung rau quả ngày càng trở nên dồi dào, kể quả rau quả tươi và chế biến. Trị giá sản xuất ở mỗi nước có sự khác nhau lớn, tùy thuộc vào giá cả sản phẩm và chi phí đầu vào ở mỗi nước.


(T.H – ibisworld)Báo cáo phân tích thị trường