Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đồng Tháp: 10 tỷ đồng để cơ giới hoá nông nghiệp
29 | 08 | 2007
Là chương trình đầu tư cơ giới hóa nông nghiệp của NHNo&PTNT tỉnh Đồng Tháp trong giai đoạn 2006-2008. Theo chương trình, Ngân hàng sẽ đầu tư 10 tỷ đồng cho nông dân mua máy gặt đập liên hợp, máy gặt xếp dãy và máy sấy lúa. Trong đó, Ngân hàng hỗ trợ 60%, người mua 40%. Người mua tự chọn lựa máy móc thiết bị phù hợp với việc sản xuất của mình.
Mục tiêu của chương trình nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân công lao động trong mùa vụ, giảm giá thành sản xuất, nâng cao chất lượng lúa gạo và giảm tỷ lệ thất thoát sau thu hoạch.NTNN
Báo cáo phân tích thị trường