Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Anh sẽ buộc phải tăng nhập khẩu thực phẩm hậu Brexit
24 | 02 | 2018
Anh có thể buộc phải tăng nhập khẩu thực phẩm từ thị trường quốc tế nếu những lợi ích của các thỏa thuận thương mại của EU với các nước thứ ba được duy trì trong suốt quá trình quá độ Brexit.

Các bộ trưởng của Anh đang tìm cách thông qua luật để “lọt sàng xuống nia” các thỏa thuận thương mại của EU với 50 nước khác, bao gồm Mexico và Ukraine. Tuy nhiên, một số nước đang bày tỏ ý định gây áp lực để có lợi thế tiếp cận thị trường lớn hơn.

Các nhà xuất khẩu từ các nước thứ ba vẫn có thể xuất khẩu sản phẩm sang Anh với cùng các điều khoản họ hiện đang làm trong quá trình quá độ Brexit, do chính phủ đã đồng ý tuân thủ các quy định đối với thị trường đơn lẻ và liên minh hải quan. Nhưng liệu những nước này có tiếp tục ưu đãi tiếp cận đối với các sản phẩm của Anh hay không thì tùy vào lựa chọn mỗi nước và có một số nước cho biết họ sẽ chỉ tiếp tục ưu đãi cho sản phẩm từ Anh nếu được đảm bảo các nhượng bộ trong dài hạn.

Theo Agrimoney (gappingworld.com)

 Báo cáo phân tích thị trường