Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
BÁO CÁO TÌNH HÌNH XNK NLTS SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ THÁNG 9/2023
05 | 10 | 2023

Nguồn: Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT (IPSARD)

Xem tài liệu chi tiết bản tiếng Việt tại đây

Xem tài liệu chi tiết bản tiếng Anh tại đâyBáo cáo phân tích thị trường