Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường xuất khẩu cà phê 9 tháng năm 2023
06 | 11 | 2023
9 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê giảm 8,3% về lượng, nhưng tăng 0,7% về kim ngạch và tăng 9,8% về giá so với 9 tháng năm 2022
Nguồn: Vinanet/VITIC
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2023 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm 39,8% về lượng và giảm 34,7% kim ngạch so với tháng 8/2023 nhưng giá tăng 8,4%, đạt 50.967 tấn, tương đương 168,68 triệu USD, giá trung bình 3.309,6 USD/tấn. Tính chung cả 9 tháng năm 2023, xuất khẩu cà phê giảm 8,3% về lượng, nhưng tăng 0,7% về kim ngạch và tăng 9,8% về giá so với 9 tháng năm 2022, đạt trên 1,25 triệu tấn, tương đương gần 3,13 tỷ USD, giá trung bình 2.497,4 USD/tấn.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 9 tháng năm 2023, chiếm 11,9% trong tổng lượng và chiếm 10,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 148.922 tấn, tương đương 332,07 triệu USD, giá 2.229,8 USD/tấn, giảm 12,6% về lượng, giảm 8,6% về kim ngạch nhưng tăng 4,6% về giá so với 9 tháng năm 2022; riêng tháng 9/2023 xuất khẩu đạt 3.026 tấn, tương đương 8,55 triệu USD, giảm 64,2% về lượng và giảm 62,6% kim ngạch so với tháng 8/2023.
Xuất khẩu cà phê sang Italia đứng thứ 2 thị trường, tăng 6,7% về lượng, tăng 10,9% kim ngạch và tăng 3,9% về giá so với 9 tháng năm 2022, đạt 117.859 tấn, tương đương 262,12 triệu USD, giá 2.224 USD/tấn, chiếm 9,4% trong tổng lượng và chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Nhật Bản giảm 2,5% về lượng, nhưng tăng 9,7% kim ngạch và tăng12,5% về giá so với 9 tháng năm 2022, đạt 83.743 tấn, tương đương 236,45 triệu USD, giá trung bình 2.823,5 USD/tấn, chiếm 6,7% trong tổng lượng và chiếm 7,6% tổng kim ngạch.

Xuất khẩu cà phê 9 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/10/2023 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu cà phê 9 tháng năm 2023
 

 Nguồn: Vinanet/VITIC
Báo cáo phân tích thị trường