Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thị trường hạt tiêu thế giới ngày 31/10: giá dao động
05 | 11 | 2007
Thị trường hạt tiêu thế giới gần đây không biến động mạnh về giá. Dự báo thị trường hạt tiêu thế giới năm tới sẽ thiếu 55.000 tấn vẫn đang ảnh hưởng tới xu hướng giá.
Hạt tiêu đen Ấn Độ giá đạt 4.150 USD/tấn, C&F, hạt tiêu L Asta của Indonesia giá 3.800-3.850 USD/tấn, FOB, trong khi hạt tiêu Brazil giá 3.700 USD/tấn, FOB.
Việt Nam không chào bán hạt tiêu Asta. Hạt tiêu 500 GL của Việt nam giá chào bán 3.150 USD/tấn, FOB.
Theo một quan chức của Uỷ ban Gia vị Ấn Độ, năm 2008, sản lượng hạt tiêu của Ấn Độ - nước sản xuất lớn thứ 2 thế giới – có thể đạt 50.000 tấn, không thay đổi so với năm nay.
Mặc dù sản lượng của Ấn Độ tiếp tục vững nhưng nhiều khả năng thị trường thế giới vẫn khan hiếm nguồn cung do sản lượng giảm ở nhiều nước sản xuất chủ chốt khác. Sản lượng của Indonexia năm 2008 dự báo giảm 57% xuống 15.000 tấn do thời tiết diễn biến thất thường.
Giá hạt tiêu:
Loại
Giá 31/10
đen Ấn Độ
4.150 USD/tấn
L Asta của Indonesia
3.800-3.850 USD/tấn
Brazil
3.700 USD/tấn
500 GL của Việt nam
3.150 USD/tấn


Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường