Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ thương mại Du lịch – Nông nghiệp Đồng Tháp
03 | 12 | 2007

Thời gian: 18-24/12/2007
Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ Thể thao tỉnh Đồng Tháp
Ngành hàng: Tổng hợp
Đơn vị tổ chức: Trung tâm xúc tiến Thương mại đầu tư Đồng Tháp (40 Lý Tự Trọng, phường 2, TX Cao Lãnh, Đồng Tháp – Tel: 067.853381, Fax: 067.853381)Báo cáo phân tích thị trường