Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhật Bản là một trong những nhà nhập khẩu thủy sản lớn nhất thế giới
02 | 01 | 2008
Nhật Bản duy trì vị trí là nhà nhập khẩu thuỷ sản lớn nhất thế giới trong giai đoạn 1994-2004. Mặc dù mức giảm trung bình hàng năm là 1% kể từ năm 1994.

Nhật Bản duy trì vị trí là nhà nhập khẩu thuỷ sản lớn nhất thế giới trong giai đoạn 1994-2004. Mặc dù mức giảm trung bình hàng năm là 1% kể từ năm 1994, nhưng theo số liệu mới nhất của FAO cho thấy nhập khẩu thuỷ sản của Nhật Bản năm 2004 đạt 14,5 tỷ USD.

Mỹ là nước nhập khẩu thủy sản lớn thứ hai, với giá trị 12 tỷ USD. Trong giai đoạn 10 năm trên, Mỹ tăng nhập khẩu trung bình 5,4%/năm.

Mặc dù là một trong những nhà nhập khẩu thủy sản lớn trên thế giới, nhưng Tây Ban Nha chỉ đạt 5,2 tỷ USD, trên ½ giá trị của Mỹ, tăng bình quân 7%/năm.

Pháp xếp thứ tư, đạt 4,1 tỷ USD, tăng bình quân 4%/năm.

Được biết năm 2006, tổng nhập khẩu thủy sản của Nhật Bản đạt 14,83 tỷ USD.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường