Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mercon - sản lượng cà phê của Braxin có thể cao hơn nhiều so với dự kiến
04 | 09 | 2007
Tập đoàn cà phê Mercon của Mỹ - một nhà cung cấp cà phê nhân hàng đầu – cho rằng trong 3 năm tới, Braxin sẽ sản xuất nhiều cà phê hơn so với dự kiến vì ít phải chịu ảnh hưởng của hạn hán.

Trong bản báo cáo đăng tải trên trang web Mercon, nhà phân tích Ian Smaldon cho biết trong chuyến khảo sát vành đai cà phê Braxin mới đây ông nhận thấy rằng các nhà nông học và nông dân đã xác nhận năng suất cao hơn rất nhiều so với dự đoán trước đây. Smaldon cho biết "trong bản báo cáo Mercon một năm trước, chúng tôi dự đoán năm 2006 sản lượng thu hoạch của Braxin là 47 triệu bao. Nhưng chuyến khảo sát mới đây tới Braxin không chỉ khẳng định những điều đó mà còn cho thấy có khả năng sản lượng sẽ cao hơn". Thăm quan một số đồn điền vừa và lớn, năng suất đạt 30-40 bao/ha, thậm chí một số vườn còn cho năng suất 50 bao/ha.

Theo Smaldon, niên vụ 2007/08, sản lượng cà phê của Braxin ước đạt khoảng 40 triệu bao vì chỉ một vài trường hợp cá thể cây cà phê bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Mức dự đoán này thấp hơn dự kiến chính thức của Braxin cho vụ mùa 2006/07 41,6 triệu bao vì cây cà phê bước vào giai đoạn suy giảm có tính chu kỳ.

Tuy nhiên, theo Smaldon, dự đoán trên có thể sẽ thay đổi do sản lượng một số nơi giảm và một số nơi tăng. Về vụ mùa 2008/09, theo báo cáo, bất kỳ dự đoán nào hiện nay cũng đều là quá sớm song với những nhân tố hiện tại, hành vi hiện tại, chắc chắn sản lượng tương lai sẽ có ảnh hưởng.(Nguon tin: Reuters)
Báo cáo phân tích thị trường