Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ “Nhịp cầu hợp tác phát triển KT-TM&DL-Long An 2008
22 | 02 | 2008
Thời gian: 18/4 - 23/4/2008 Ngành hàng: Tổng hợp

Địa điểm: Công viên Văn hóa Trung tâm thị xã Tân An, tỉnh Long An

Đơn vị tổ chức: Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Long An.

Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ thương mại (CIAT).Báo cáo phân tích thị trường