Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia tháng 1/2008 tăng 96%
17 | 03 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tháng 1/2008, kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia đạt 16 triệu USD, tăng 96% so với tháng 12/2007 và tăng 42,76% so với cùng kỳ năm ngoái. So với kim ngạch nhập trung bình các tháng năm 2007 thì nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Malaysia tháng 1/2008 cao hơn khoảng 40 đến 50%. Các chủng loại gỗ chính nhập khẩu từ Malaysia trong tháng là: gỗ tạp, ván MDF, ván PB, gỗ kapur, gỗ chò, gỗ căm xe, gỗ keo…
Kim ngạch nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ thị trường Malaysia tăng mạnh là do các doanh nghiệp nhập khẩu gõo tạp, gỗ kapur, gỗ Yelow, gỗ chò, gỗ keo, gỗ bạch đàn, gỗ tràm tăng mạnh.

Tháng 1/2008, lượng gỗ tạp nhập khẩu về tăng mạnh với 29 nghìn m3 gỗ, kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 4 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ tạp tháng 1/2008 trung bình ở mức 138 USD/m3, cao hơn so với mức giá nhập trung bình tháng trước 14%. Gía nhập khẩu gỗ tạp MLH nhóm 5-8 đường kính 46-59 trung bình ở mức 139 USD/m3, tăng 11% so với mức giá nhập trung bình tháng trước.

Nhập khẩu gỗ kapur tháng 1/2008 tăng mạnh với gần 5,3 nghìn m3, kim ngạch nhập khẩu đạt 1,13 triệu USD. Giá nhập khẩu gỗ kapur trung bình ở mức 213 USD/m3. Giá xuất khẩu gỗ kapur của Malaysia nửa đầu tháng 2/2008 đối với loại thượng hạng là 243-260 USD/m3-FOB, so với mức giá tháng 12/2007 giảm 2-5 USD/m3 và tăng 12-18 USD/m3 so với cùng kỳ 2007.

Nhập khẩu gỗ yelow tháng 1/2008 đạt 2.755 m3 với kim ngạch 987 nghìn USD. Giá nhập khẩu gỗ yelow trung bình ở mức 358 USD/m3.

Nhập khẩu gỗ chò chỉ với 2.313 m3, kim ngạch đạt 921 nghìn USD, tăng rất mạnh so với tháng trước. Giá nhập khẩu gỗ chò trung bình từ Malaysia ở mức 398 USD/m3. Giá xuất khẩu gỗ chò chỉ thượng hạng tại thị trường Malaysia nửa đầu tháng 2/2008 ở mức 268-294 USD/m3, FOB giảm 3-5 USD/m3 sovới mức giá cuối năm 2007 và tăng 2-10 USD/m3 so với giá cùng kỳ 2007.

Kim ngạch nhập khẩu gõo keo từ thị trường này đạt 854 nghìn USD với 7918 m3 gỗ. Giá nhập khẩu gỗ keo từ Malaysia trung bình ở mức 107 USD/m3, thấp hơn so với mức gái nhập trung bình tháng trước 17,7%.

Thágn 1/2008 có 2.895 m3 gỗ bạch đàn được nhập từ Malaysia với kim ngạch đạt 355 nghìn USD. Giá nhập khẩu gỗ bạch đàn trung bình ở mức 123 USD/m3.

Ván MDF là loại nguyên liệu có kim ngạch nhập khẩu lớn thứ 2 sau gỗ tạp với 3,4 triệu USD, so với tháng trước tăng 12,9%. Gái nhập khẩu ván MDF trung bình từ thị trường Malaysia ở mức 258 USD/m3, cao hơn sovới mức giá nhập trung bình tháng trước 15%. Giá xuất khẩu ván MDF của Malaysia đầu năm 2008 đã giảm so với cuối năm 2007, cụ thể giá xuất khâu ván MDF dày 15-19mm từ tháng 1/2008 đến nửa đầu tháng 2 ở mức 293-318 USD/m3-FOB, giảm 3 USD/m3 so với mức giá tháng 12/2007 và tăng 19-33 USD/m3 so với cùng kỳ 2007.

Ván PB là chủng loại có kim ngạch lớn thứ 3 đạt 1,21 triệu USD. Tuy nhiên nhập khẩu ván PB từ thị trường này lại giảm so với tháng 12/2007, kim ngạch nhập khẩu giảm 32%. Giá nhập khẩu ván PB trung bình từ thị trường Malaysia ở mức 141 USD/m3, so với mức giá nhập trung bình tháng trước cao hơn 9,3%. Giá xuất khẩu ván PB của Malaysia nửa đầu tháng 2/2008 ở mức 225-243 USD/m3, giảm 2-3 USD/m3 so với cuối năm 2007 và tăng 30-31 USD/m3 so với giá xuất cùng kỳ 2007.
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường