Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu hạt tiêu cả nước trong 2 tháng đầu năm 2008 và việc hạn chế mở rộng diện tích trồng hạt tiêu
24 | 03 | 2008
Tình hình xuất khẩu hạt tiêu trong năm 2007 và 2 tháng đầu năm 2008
Tính đến ngày 20/2/2008, xuất khẩu hạt tiêu của nước ta đạt 7,62 nghìn tấn với trị giá 26,51 triệu USD, tăng 2,72% về lượng và tăng 42,86% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.
Trong tháng 1/2008, cả nước đã xuất được 6.129 tấn hạt tiêu với kim ngạch 20,98 triệu USD, tăng 11,92% về lượng và tăng 7,56% về trị giá so với tháng 12/2007, tăng 40,7% về lượng và tăng 97,57% về trị giá so với cùng kỳ năm 2007.
Trong năm 2007, xuất khẩu hạt tiêu của nước ta đạt 82,9 nghìn tấn với trị giá 271 triệu USD, giảm 28,94% về lượng nhưng tăng 42,31% về trị giá so với năm 2006, giảm 23,92% về lượng và tăng 79,97% về trị giá so với năm 2006.
Diện tích hạt tiêu nên dừng lại ở mức 50 nghìn ha như hiện nay: Theo Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam, sản lượng hạt tiêu của nước ta trong năm 2008 sẽ đạt 100 nghìn tấn, tăng nhẹ so với năm 2007. Như vậy, sản lượng hạt tiêu của Việt Nam sẽ chiếm gần 40% sản lượng toàn cầu. Xu hướng giá hạt tiêu trên thị trường thế giới tiếp tục đứng ở mức cao như hiện nay là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp và người trồng tiêu Việt Nam. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích trồng hạt tiêu trong nước cần có sự quản lý và hướng dẫn hợp lý, tránh tình trạng dư cung như đã từng xảy ra. Nên tập trung đầu tư nâng cao chất lượng hạt tiêu trên diện tích sẵn có.
Theo khuyến cáo của Bộ NN – PTNT và Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam thì diện tích hạt tiêu của nước ta chỉ nên dừng lại ở mức hiện tại là 50.000 ha. Thực tế cho thấy việc phát triển ồ ạt diện tích hạt tiêu trong thời gian qua tại Tây Nguyên đã không mang lại hiệu quả cao. Nông dân chỉ chú trọng vào việc trồng mới mà không đầu tư đúng mức để chăm sóc, cải tạo vườn tiêu đang có, dẫn tới chất lượng giảm sút và bị sâu bệnh. Vì vậy, người dân chỉ nên trồng để bù vào diện tích hạt tiêu bị chết, nếu phát triển ồ ạt diện tích sẽ dẫn đến hậu quả tất yếu là cung vượt cầu và rớt giá là điều không tránh khỏi.Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường