Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Không thu thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất
21 | 04 | 2008
Tổng cục Hải quan ngày 9.4.2008 có văn bản số 1613/TCHQ-KTTT trả lời Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh về việc Không thu thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất
Căn cứ tại điểm 2.10 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 59/2007/TT-BTC hướng dẫn: Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh hàng hoá theo loại hình tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập, nếu trong hợp đồng nhập khẩu và hợp đồng xuất khẩu có quy định người mua hàng trực tiếp thanh toán tiền hàng cho người bán và doanh nghiệp Việt Nam chỉ được thanh toán tiền hoa hồng của lô hàng tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập, thì chứng từ thanh toán trong bộ hồ sơ xét hoàn thuế được thay bằng chứng từ thanh toán tiền hoa hồng cho doanh nghiệp Việt Nam.
Do vậy, để xử lý trường hợp của Công ty K.T.A, trong phạm vi thẩm quyền của Cục, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cụ thể trường hợp của doanh nghiệp, nếu đáp ứng quy định nêu trên thì xử lý hoàn thuế cho doanh nghiệp.


Nguồn: Báo Công Thương
Báo cáo phân tích thị trường