Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập nguyên liệu thủy sản cần 2 tỷ USD mỗi năm
01 | 07 | 2008
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản (VASEP), Việt Nam cần nhập khẩu nguyên liệu thủy sản với kim ngạch lên lên đến 1-2 tỷ USD mỗi năm để đảm bảo hoạt động của các nhà máy chế biến.

Theo Đề án nhập khẩu nguyên liệu thủy sản để chế biến hàng xuất khẩu do VASEP xây dựng, Việt Nam cần nhập khẩu 2 tỷ USD nguyên liệu thủy sản mỗi năm để đưa kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt ít nhất 7,5-8 tỷ USD vào năm 2020.

Với lượng nhập khẩu như vậy, theo VASEP, mỗi năm Việt Nam có thể gia tăng kim ngạch xuất khẩu thủy sản thêm 1,8-3,5 tỷ USD, vươn lên đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu thủy sản, chỉ sau Trung Quốc.

Phó Chủ tịch VASEP Nguyễn Hữu Dũng cho rằng nếu nhập khẩu nguyên liệu thuỷ sản từ các nước xứ lạnh, Việt Nam có cơ hội để trở thành một cường quốc về chế biến và xuất khẩu thủy sản.

Theo khảo sát của VASEP, với quy hoạch phát triển thủy sản đã được phê duyệt, sản lượng khai thác hải sản sẽ không tăng hơn hiện nay (không quá 2,1 triệu tấn/năm), trong khi nguồn lợi thuỷ sản ven bờ đã cạn kiệt và khai thác xa bờ còn kém hiệu quả.

Mỗi năm các nhà máy chế biến thủy sản cần khoảng 4,5 - 5,1 triệu tấn nguyên liệu, trong khi tổng sản lượng nguyên liệu đủ tiêu chuẩn mới đạt khoảng 3,2 triệu tấn. Vì vậy, theo VASEP, nếu chỉ dựa vào nguyên liệu trong nước, kim ngạch xuất khẩu thủy sản chỉ có thể ở ngưỡng tối đa 4 tỷ USD/năm.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường