Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bản đồ Nông nghiệp Việt Nam 2004
16 | 07 | 2008

Bản đồ Nông nghiệp Việt Nam 2004

Tập bản đồ này chia thành 3 phần chính:

1. Tổng quan địa lý: gồm các bản đồ địa giới hành chính, độ cao, đất nông nghiệp và độ che phủ của rừng (được tham khảo và cập nhật từ tập bản đồ Kinh tế Xã hội Việt Nam xuất bản năm 2004, thực hiện bởi: Vụ Thống kê Dân số & Lao động, TCTK Việt Nam; Trung tâm Tin học NN & PTNT, Bộ NN & PTNT Việt Nam; và Trung tâm Quốc gia Năng lực nghiên cứu Bắc Nam Thuỵ Sỹ).

2. Tổng quan kinh tế xã hội năm 2004: bao gồm các bản đồ mô tả tình hình dân cư, GDP, thông tin liên lạc, y tế, giáo dục và đầu tư (chủ yếu lấy số liệu thống kê cấp tỉnh năm 2004 do Tổng cục Thống kê cung cấp).

3. Tình hình sản xuất các mặt hàng nông sản chính chia theo nhóm cây hàng năm, cây lâu năm, chăn nuôi gia súc và gia cầm. Các bản đồ sản xuất nông nghiệp chủ yếu sử dụng số liệu thống kê năm 2004 chi tiết đến cấp huyện, do Vụ Tổng hợp, TCTK tổng hợp từ địa phương lên, bao gồm diện tích, năng suất và sản lượng của từng nhóm mặt hàng. Tuy nhiên theo đánh giá của Tổng cục Thống kê, do số lượng thông tin quá lớn nên nhiều chỉ tiêu cấp huyện mới dừng ở mức sử dụng số liệu do địa phương tính toán và cung cấp, chưa được thẩm định và xử lý cho thống nhất với số liệu chung của cả nước mà Tổng cục Thống kê đã công bố.

Mỗi loại bản đồ sẽ kèm theo phần giới thiệu chung và mô tả sự khác biệt về mặt không gian trên cả nước.

Giá bán: 500.000 đồng

Sách in 4 màu trên giấy đề can khổ giấy A3
kích thước 30x42cm, sách có 100 trang

Liên hệ với chúng tôi

Trung tâm thông tin PTNNNT

Lê Hương Thảo/ Nguyễn Thị Thu Hà

Số 6 Nguyễn Công Trứ - Q. Hai Bà Trưng - Hà nội

ĐT: (84 4) 9725153/ 9726949 - Fax: (84 4) 9726949

Email: banhang_agro@yahoo.com

Mục lục:

Phần I: Đặc điểm địa lý
Phân chia địa giới hành chính
Độ cao
Đất nông nghiệp
Độ che phủ rừng
Phần II: Đặc điểm kinh tế-xã hội
Dân số
Tổng sản phẩm trong nước (GDP)
Đầu tư nước ngoài (FDI)
Giáo dục
Y tế
Phần III: Sản xuất nông nghiệp
Cây lúa
Cây ngô
Cây có củ
Cây lạc
Cây đậu tương
Cây mía
Cây thuốc lá
Cây cà phê
Cây cao su
Cây hồ tiêu
Cây điều
Cây chè
Cây ăn quả
Trâu, bò
Lợn
Gia cầm
Hỗ trợ trực tuyến

 


ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: (84 4) 9725153/ 9726949
Fax: (84 4) 9726949
Email: banhang_agro@yahoo.com
Báo cáo phân tích thị trường