Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tình hình nhập khẩu gỗ gụ 5 tháng đầu năm 2008
30 | 07 | 2008
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch nhập khẩu gỗ gụ của các doanh nghiệp 5 tháng đầu năm 2008 đạt 1,92 triệu USD với 5.216 m3, giảm 5% về trị giá và giàm 14,5% về lượng so với cùng kỳ năm 2007.
Từ đầu năm 2008 đến nay, nhập khẩu gỗ gụ từ thị trường Lào giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2007, đạt 4.780 m3 với kim ngạch 1,72 triệu USD, giảm 19% về lượng và giảm 13% về trị giá. Lượng gỗ gụ nhập khẩu từ Lào giảm mạnh hơn so với kim ngạch là do giá nhập khẩu gỗ gụ trung bình từ thị trường này tăng 9% so với cùng kỳ năm 2007, ở mức 361 USD/m3.

Lượng gỗ gụ nhập khẩu từ thị trường Malaysia tăng mạnh, đạt 270 m3 với kim ngạch 110 nghìn USD, bằng 3 lần về lượng và 5,8 lần về trị giá so vơi scùng kỳ năm 2007. Giá nhập khẩu gỗ gụ từ thị trường Malaysia trung bình ở mức 410 USD/m3.

5 tháng đầu năm 2008, lượng gỗ gụ nhập khẩu từ Thái Lan dạt 123 m3, với kim ngạch 42,8 nghìn USD. Giá nhập khẩu gỗ gụ từ Thái Lan trung bình ở mức 348 USD/m3.

Ngoài ra, các doanh nghiệp còn nhập khẩu 1 lượng nhỏ gỗ gụ từ Nhật Bản với đơn giá cao.

Trung Quốc là thị trường ưa chuộng sản phẩm nội thất sản xuất từ gỗ gụ. Chính phủ Trung Quốc có chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu 0% đối với đồ gỗ gia dụng. 6 tháng đầu năm 2008, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 24.251 kiện hàng gỗ gụ và đồ gỗ gụ gia dụng với kim ngạch đạt 7,5 triệu USD, giảm 1,9% về lượng nhưng lại tăng 1,7 lần về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. So với thời điểm các tháng cuối năm 2007, nhu cầu mua gỗ gụ nguyên liệu từ Việt Nam của Trung Quốc trong những tháng đầu năm nay đã hạ nhiệt, nhưng nhu cầu các mặt hàng gỗ gia dụng sản xuất từ gỗ gụ vẫn tăng. Giá gỗ nguyên liệu của Việt Nam rẻ hơn nhiều lần so với giá gỗ bán tại thị trường nội địa Trung Quốc. Nhiều doanh nhân Trung Quốc còn sang Việt Nam đầu tư mở xưởng tự tổ chức gia công để tranh thủ giá nhân công rẻ, sản xuất sản phẩm bán thành phẩm và vận chuyển về Trung Quốc. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sản phẩm từ gỗ gụ lớn nhất của Việt Nam.

Hiện nay nguồn tài nguyên gỗ của Việt Nam ngày càng hiếm, đặc biệt các loại gỗ quý như gỗ trắc, gụ, ... Vì vậy, phần lớn lượng gỗ gụ tiêu dùng trong nước cũng như để sản xuất sản phẩm xuất khẩu đều từ nguồn nhập khẩu.

Thị trường cung cấp gỗ gụ cho Việt Nam 5 tháng đầu năm 2008

Thị trường

Lượng (m3)

Trị giá (USD)

Giá TB (USD/m3)

Lào

4.780

1.727.630

361

Malaysia

270

110.677

410

Nhật Bản

43

45.291

1.053

Thái Lan

123

42.843

348

Tổng

5.216

1.926.441

369
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường