Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Xuất khẩu chè 6 tháng đầu năm của Burunđi tăng 36%
31 | 07 | 2008
Thu nhập từ xuất khẩu chè 6 tháng đầu năm nay của Brunđi đã tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ chất lượng chè tốt.^
Theo Uỷ ban chè nước này, Burunđi đã thu được khoảng 6,8 triệu USD trong 6 tháng đầu năm 2008, sau khi xuất khẩu khoảng 3.171 tấn chè, so với 5 triệu USD và mức 3.686 tấn của cùng kỳ năm ngoái.

Joseph Marc Ndahigeze, thuộc Uỷ ban chè Burunđi giá trung bình 6 tháng đầu năm nay đã đạt mức 2,15 USD/kg so với mức 1,36 USD/kg của cùng kỳ năm 2007. Giá chè tăng là nhân tố chính giúp giá trị xuất khẩu chè của Burunđi tăng trong năm nay.

Theo kế hoạch của uỷ ban chè nước này, giá trị xuất khẩu chè của đất nước Trung Phi nhỏ bé này sẽ đạt 13,5 triệu USD trong năm nay, so với mức 9,2 triệu USD của cùng kỳ năm 2007, nhờ cải tiến máy móc.

Theo ước tính của OTB, sản lượng chè năm 2008 của nước này sẽ đạt khoảng 8.250 tấn, tăng so với mức 7.073 tấn của năm 2007.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường