Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Phân bón

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Báo cáo thường niên Ngành Phân bón năm 2015 và Triển vọng 2016  Tiếng Việt  22/03/2016  54  Liên hệ 012.88.256256
2   Báo cáo thường niên thị trường phân bón năm 2014 và triển vọng năm 2015.  Tiếng Việt  17/12/2014  52  Liên hệ 012.88.256256
3   Báo cáo thường niên thị trường phân bón Việt Nam năm 2013 và triển vọng 2014  Tiếng Việt  18/12/2013  80  Liên hệ 012.88.256256
4   Báo cáo thường niên ngành Phân bón Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013 (TA)  Tiếng Anh  26/04/2013  50  Liên hệ 012.88.256256
5   Báo cáo thường niên thị trường phân bón Việt Nam năm 2012 và triển vọng 2013  Tiếng Việt  22/03/2013  64  Liên hệ 012.88.256256
6   Báo cáo thường niên ngành Phân bón Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012 (TA)  Tiếng Anh  26/03/2012  57  Liên hệ 012.88.256256
7   Báo cáo thường niên thị trường phân bón Việt Nam năm 2011 và triển vọng 2012  Tiếng Việt  05/01/2012  57  Liên hệ 012.88.256256
8   Báo cáo thường niên ngành Phân bón Việt Nam năm 2010 và triển vọng 2011 (TA)  Tiếng Anh  01/10/2011  50  Liên hệ 012.88.256256
9   Báo cáo thường niên ngành hàng phân bón Việt Nam 2010 và triển vọng 2011  Tiếng Việt  03/03/2011  50  Liên hệ 012.88.256256
10   Báo cáo thường niên ngành hàng phân bón Việt Nam Quý 3/2010  Tiếng Việt  08/11/2010  42  Liên hệ 012.88.256256
11   VIETNAM’S FERTILIZER ANNUAL REPORT IN 2009 AND OUTLOOK FOR 2010  Tiếng Anh  28/05/2010  58  Liên hệ 012.88.256256
12   Báo cáo thường niên ngành hàng phân bón Việt Nam 2009 và triển vọng 2010  Tiếng Việt  14/04/2010  54  Liên hệ 012.88.256256
13   Báo cáo ngành phân bón VN quý 2 năm 2009 (TA)  Tiếng Anh  26/08/2009  63  Liên hệ 012.88.256256
14   Báo cáo ngành Phân bón Việt Nam quý 2 năm 2009 (TV)  Tiếng Việt  14/07/2009  50  Liên hệ 012.88.256256
15   Báo cáo ngành Phân bón Việt Nam quý 1 năm 2009 (TA)  Tiếng Anh  26/06/2009  63  Liên hệ 012.88.256256
16   Báo cáo ngành Phân bón Việt Nam quý 1 năm 2009 (TV)  Tiếng Việt  05/05/2009  57  Liên hệ 012.88.256256
17   Báo cáo Thị trường Phân bón Việt Nam – Trung Quốc (TV)  Tiếng Việt  11/05/2008  11  Liên hệ 012.88.256256