Kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Báo cáo Thương mại

# Tên ấn phẩm Ngôn ngữ Ngày phát hành Số trang Giá bán
ho tro truc tuyen hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : Đt: 04.3.9725153 - fax: 04.9726949 email:banhang_agro@yahoo.com  
1   Xuất khẩu nông sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013  Tiếng Việt  29/07/2013  30  Liên hệ 012.88.256256
2   Các ngành hàng nông sản Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO  Tiếng Việt  21/12/2012  100  Liên hệ 012.88.256256
3   Thị trường rau quả Hoa Kỳ năm 2011 và triển vọng xuất khẩu rau quả sang Hoa Kỳ trong thời gian tới  Tiếng Việt  21/10/2011  25  Liên hệ 012.88.256256
4   Báo cáo Thương mại Nông sản Việt Nam – Hoa Kỳ 2008 và Triển vọng 2009 (TA)  Tiếng Anh  01/04/2009  43  Liên hệ 012.88.256256
5   Báo cáo thường niên Thương mại Nông lâm thủy sản 2008 và Triển vọng 2009 (TV)  Tiếng Việt  24/03/2009  120  Liên hệ 012.88.256256
6   Báo cáo Thương mại nông sản Việt Trung 2008 và triển vọng 2009 (TV)  Tiếng Việt  03/03/2009  50  Liên hệ 012.88.256256
7   Báo cáo Thương mại Nông sản Việt Nam – Hoa Kỳ 2008 và Triển vọng 2009 (TV)  Tiếng Việt  25/02/2009  43  Liên hệ 012.88.256256
8   Báo cáo Thương mại Nông sản Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO (TA)  Tiếng Anh  20/11/2008  99  Liên hệ 012.88.256256
9   Báo cáo đặc biệt: Triển vọng thị trường trong bối cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu (TV)  Tiếng Việt  06/11/2008  50  Liên hệ 012.88.256256
10   Báo cáo Thương mại Nông sản Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO (TV)  Tiếng Việt  10/10/2008  99  Liên hệ 012.88.256256
11   Báo cáo Thương mại nông sản Việt Trung 6 tháng đầu năm 2008 và triển vọng (TV)  Tiếng Việt  29/08/2008  50  Liên hệ 012.88.256256
12   Báo cáo Thương mại Nông sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2008 và Triển vọng sắp tới (TV)  Tiếng Việt  10/08/2008  89  Liên hệ 012.88.256256