Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành Điều Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010 (TV)
           
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM 2009 VÀ TRIỂN VỌNG 2010

Thưa quý độc giả, lần đầu tiên Báo cáo Thường niên Ngành hàng Điều Việt Nam năm 2008 và Triển vọng 2009 được thực hiện và công bố đã nhận được những phản hồi tích cực từ phía quý khách hàng. Nối tiếp thành công đó, Trung tâm Thông tin Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT tiếp tục phát hành Báo cáo thường niên ngành Điều Việt Nam năm 2009 và triển vọng 2010. Báo cáo đưa ra những phân tích một cách toàn diện và cập nhật nhất các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường điều năm 2009 và triển vọng về các xu hướng của thị trường năm 2010.
• Diễn biến sản xuất, những vùng trồng điều chủ yếu của Việt Nam
• Biến động của giá cả thị trường điều trong nước và quốc tế
• Các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu điều quốc tế: các nước sản xuất điều chính
• Biến động xuất khẩu điều Việt Nam năm 2009 theo tháng
• Triển vọng năm 2010: Giá điều, cung cầu điều, các thị trường xuất khẩu điều triển vọng nhất
Báo cáo thường niên ngành hàng Điều Việt Nam 2009 và Triển vọng 2010 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách cấp trung ương và địa phương, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp trong công tác hoạch định chính sách và thông tin tham khảo. Tất cả các số liệu trong báo cáo được thu thập từ các nguồn thông tin đã công bố công khai của các tổ chức nghiên cứu có uy tín như Tổng cục Thống kê, Tổng cục Hải quan, Hiệp hội Điều Việt Nam và Cục Trồng trọt-Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành:
Bản tiếng Việt: 1/3/2010
Bản tiếng Anh:

- Số trang: 80 trang

- Giá bán:
Bản tiếng Việt: 1.000.000 VND/cuốn
Bản tiếng Anh: 2,000,000 VND/cuốn

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Phạm Thị Kim Dung - Email:
kimdung_a4@yahoo.com

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 

An Hằng - YM: banhang_agro

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội

ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256/04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949

Email: banhang_agro@yahoo.com
Hỗ trợ trực tuyếnho tro truc tuyen

Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo :
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email:
banhang_agro@yahoo.com


Qui trình đặt mua báo cáo

1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.


Mục lục

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC CÁC BẢNG

TỔNG LƯỢC

PHẦN I: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

I – Diện tích, năng suất, sản lượng cả nước năm 2009

1. Diện tích gieo trồng

2. Diện tích thu hoạch

3. Sản lượng

4. Năng suất

II – Diện tích, năng suất, sản lượng theo khu vực

1. Đông Nam Bộ

2. Tây Nguyên

3. Duyên hải Nam Trung Bộ

4. Những khu vực trồng điều khác

III – Vấn đề giống và sâu bệnh

1. Công tác giống

2. Vấn đề sâu bệnh

IV – Công tác thu mua và chế biến

1. Hoạt động thu mua

2. Hoạt động chế biến

V - Ảnh hưởng của chính sách kích cầu đến ngành điều năm 2009

PHẦN II: XUẤT NHẬP KHẨU ĐIỀU CỦA VIỆT NAM NĂM 2009

I – Nhập khẩu

1. Cơ cấu nhập khẩu điều của Việt Nam

2. Vai trò của điều thô nhập khẩu đối với công nghiệp chế biến điều Việt Nam

3. Những định hướng trong sản xuất điều của châu Phi

II – Xuất khẩu

1. Giá xuất khẩu

2. Thị trường xuất khẩu

PHẦN III: THỊ TRƯỜNG ĐIỀU THẾ GIỚI

I - Sản xuất điều thế giới

1. Sản lượng và phân bổ địa lý sản xuất

2. Mô hình chuỗi cung ứng điều thế giới hiện nay

II - Giá điều thế giới

1. Giá điều nhân

2. Giá điều thô

III - Nhập khẩu

1. Top 10 thị trường có kim ngạch nhập khẩu điều đứng đầu thế giới 2009

2. Top 10 thị trường có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu điều lớn nhất thế giới năm 2009 (thị trường có kim ngạch trên 1 triệu USD)

IV - Xuất khẩu

PHẦN IV: TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐIỀU NĂM 2010

I – Cung sản xuất và xuất khẩu điều của Việt Nam

1. Cung sản xuất

2. Cung xuất khẩu

II – Triển vọng cung điều và giá điều thế giới

1. Cung điều thế giới

2. Giá điều thế giới

III – Thị trường

1. Những thị trường nhập khẩu điều tiềm năng

2. Các thị trường xuất khẩu điều chính

IV – Những vấn đề nổi lên trong ngành điều Việt Nam giai đoạn 2009 – 2010

1. Vấn đề năng suất và nguồn cung điều thô

2. Vấn đề tiêu thụ nội địa

PHỤ LỤC 1

PHỤ LỤC 2

PHỤ LỤC 3

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Biểu 1: Diện tích gieo trồng (ha) và diện tích thu hoạch (ha) giai đoạn 1995 – 2009

Biểu 2: Sản lượng (nghìn tấn) điều cả nước giai đoạn 1995 – 2009

Biểu 3: Năng suất trồng điều (tạ/ha) cả nước qua các năm 1995 – 2009

Biểu 4: Biến động năng suất trồng điều qua các năm, 1995 – 2009

Biểu 6: Tỷ trọng sản lượng của các vùng năm 2009

Biểu 7: Top 8 quốc gia có kim ngạch xuất khẩu điều nguyên liệu sang Việt Nam nhiều nhất năm 2009 (triệu USD)

Biểu 8: Kim ngạch nhập khẩu điều thô theo tháng của Việt Nam năm 2009 (triệu USD)

Biểu 9: Kim ngạch nhập khẩu điều thô theo tháng của Việt Nam năm 2008 (triệu USD)

Biểu 10: Lượng (tấn) và kim ngạch (triệu USD) xuất khẩu điều của Việt Nam năm 2009 theo tháng

Biểu 11: Giá điều xuất khẩu trung bình theo tháng năm 2009 của Việt Nam (USD)

Biểu 12: Giá điều xuất khẩu trung bình theo tháng năm 2008 của Việt Nam (USD)

Biểu 13: Giá xuất khẩu điều trung bình sang một số thị trường chính năm 2009 (USD)

Biểu 14: Tỷ trọng nhập khẩu điều từ Việt Nam của các khu vực trên thế giới năm 2009

Biểu 15: Tỷ trọng nhập khẩu điều từ Việt Nam của các khu vực trên thế giới năm 2008

Biểu 16: Tỷ trọng các thị trường điều xuất khẩu của Việt Nam năm 2009

Biểu 17: Chênh lệch giá trị điều xuất khẩu sang Mỹ, Trung Quốc và Hà Lan giai đoạn 2006 – 2009

Biểu 18: Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam sang Mỹ theo tháng trong năm 2009

Biểu 19: Kim ngạch xuất khẩu điều Việt Nam sang 10 thị trường có kim ngạch tăng trưởng cao nhất năm 2009(các nước đã có mặt trong nhóm có kim ngạch trên 1 triệu USD từ 2008) (triệu USD)

Biểu 20: Kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam sang các nước mới gia nhập nhóm 1 triệu USD năm 2009 so với 2008 (triệu USD)

Biểu 21: Tỷ trọng sản lượng điều các khu vực trên thế giới năm 2009

Biểu 22: Tỷ trọng sản lượng điều các khu vực trên thế giới năm 2008

Biểu 23: Kim ngạch nhập khẩu điều của top 10 quốc gia có kim ngạch nhập khẩu lớn nhất năm 2008, 2009 (triệu USD)

Biểu 24: Tỷ trọng các thị trường nhập khẩu điều trên thế giới năm 2009

Biểu 25: Tỷ trọng thị phần điều của Việt Nam, Ấn Độ và Brazil tại thị trường Hoa Kỳ năm 2009

Biểu 26: Tỷ trọng thị phần của Việt Nam, Ấn Độ và Brazil tại thị trường Hà Lan năm 2009

Biểu 27: Top 10 thị trường có tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu điều lớn nhất thế giới năm 2009

Biểu 28: Top 7 nước có kim ngạch xuất khẩu điều nhân đứng đầu thế giới năm 2009 (triệu USD)

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1: Sơ bộ phân tích chi phí và lợi nhuận sản xuất-thu mua- chế biến và xuất khẩu điều (tính bình quân 1 tấn điều) năm 2004-2005 (đơn vị:VND/tấn)

Bảng 2: Phân bổ lợi nhuận của các khâu sản xuất - thu mua - chế biến - xuất khẩu (l tấn hạt điều thành nhân hạt điều xuất khẩu) (đơn vị: VND/tấn)

Bảng 3: Kim ngạch và tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu điều thô của Việt Nam từ một số thị trường chính năm 2009

Bảng 4: Tốc độ tăng sản lượng giai đoạn 2000 – 2009

Bảng 5: Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam sang 10 thị trường lớn nhất năm 2009 (Nguồn: Tổng hợp số liệu Tổng cục Hải quan)

Bảng 6: Kế hoạch sản xuất điều của Việt Nam năm 2010

Bảng 7: Các thị trường nhập khẩu điều tiềm năng của thế giới

Bảng 8: Các thị trường xuất khẩu điều chính của Việt Nam

Bảng 9: Diện tích, năng suất, sản lượng điều theo năm, 1995 – 2009

Bảng 10: Diện tích, năng suất, sản lượng theo vùng năm 2009

Bảng 11: Kim ngạch top 8 nước xuất khẩu điều nguyên liệu sang Việt Nam nhiều nhất năm 2009, 2006 – 2009 (triệu USD)

Bảng 12: Lượng và kim ngạch xuất khẩu điều sang 10 thị trường lớn của Việt Nam giai đoạn 2006 - 2009 (lượng: ngàn tấn, giá trị: triệu USD)

Bảng 13: Kim ngạch xuất khẩu điều Việt Nam (triệu USD) sang 10 thị trường tiềm năng, 2007 - 2009 (các nước đã có mặt trong nhóm có kim ngạch trên 1 triệu USD từ 2008)

Bảng 14: Kim ngạch (triệu USD) xuất khẩu điều Việt Nam sang 10 thị trường mới gia nhập nhóm 1 triệu USD năm 2009

Bảng 15: Kim ngạch (triệu USD) của top 10 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất thế giới 2009

Bảng 16: Lượng và kim ngạch của top 10 quốc gia tăng trưởng nhập khẩu điều lớn nhất 2009 (giá trị: triệu USD, lượng: tấn)

Bảng 17: Top 7 nước có kim ngạch xuất khẩu điều nhân lớn nhất thế giới năm 2009, 2006 - 2009 (triệu USD)


     
     

Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com