Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Báo cáo thường niên ngành Hạt Điều Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NGÀNH HÀNG ĐIỀU VIỆT NAM NĂM 2015 VÀ TRIỂN VỌNG 2016

Trung tâm Thông tin PTNNNT xin công bố với Quý độc giả Báo cáo thường niên ngành điều Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016. Báo cáo nhằm mục đích cập nhật các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường điều trong nước, thế giới năm 2015 và triển vọng thị trường trong năm 2016.


Báo cáo tập trung vào những nội dung chính:
(1) Thị trường điều thế giới năm 2015, trong đó có phân tích cung cầu năm 2015 và một số quốc gia nhập khẩu điều lớn là Mỹ, Đức và Hà Lan
(2) Thị trường điều Việt Nam năm 2015, trong đó có tổng hợp thông tin về một số chính sách liên quan đến ngành
(3) Triển vọng ngành điều năm 2016, trong đó có đề cập cụ thể đến tình hình cung cầu điều của thế giới và Việt Nam; đặc biệt có đưa ra dự báo về biến động giá sử dụng mô hình dự báo có sự tham vấn ý kiến của chuyên gia


Báo cáo thường niên ngành điều Việt Nam năm 2015 và triển vọng năm 2016 sẽ là tư liệu hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, các nhà tài trợ và cộng đồng doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điều. Tất cả các thông tin, số liệu trong báo cáo được tham khảo và thu thập từ các nguồn thông tin đã được công bố công khai của các tổ chức và cơ quan nghiên cứu có uy tín trong nước và quốc tế như Tổng cục Thống kê; Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas); Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tổng cục Hải Quan,…


Chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tập thể lãnh đạo, các chuyên gia, các đồng nghiệp trong và ngoài Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã tạo điều kiện, hợp tác, giúp đỡ chúng tôi hoàn thành báo cáo này nói riêng cũng như nhiệm vụ của một cơ quan tư vấn thông tin độc lập cho Bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp nói chung.
 

Trân trọng,
Ban phân tích và dự báo
Trung tâm Thông tin PT NNNT


 

Thông tin về ấn phẩm:

- Ngày phát hành: 
Bản tiếng Việt: 19/02/2016
- Số trang: 54 trang

- Giá bán: 
Bản tiếng Việt: Liên hệ theo số 012.88.256.256/ 04.6293.8632

Liên hệ với chúng tôi

Để được tư vấn về nội dung: Bộ phận phân tích ngành hàng:

Chị Nguyễn Mai Linh - Email: 
info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm: Bộ phận dịch vụ khách hàng: 
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - P16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949 
Email: banhang_agro@yahoo.com  / banhang.agro@gmail.com

 

Hỗ trợ trực tuyến


 
 

ho tro truc tuyen
Hoặc liên lạc với phòng khách hàng theo : 
ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: 04.39726949
Email: 
banhang_agro@yahoo.com/


Qui trình đặt mua báo cáo
1. Khách hàng tải mẫu đặt mua (Tải mẫu)
2. Điền thông tin và gửi cho trung tâm theo fax hoặc email
3.Trung tâm xác nhận và gửi lại cho khách hàng theo fax hoặc email
4.Khi nhận được tiền, trung tâm sẽ chuyển báo cáo bằng đường chuyển phát nhanh đến cho khách hàng.
 

Mục lục:

DANH MỤC HÌNH 
DANH MỤC BẢNG 
TỔNG LƯỢC 
 

PHẦN 1. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 
1. CUNG CẦU THẾ GIỚI 
1.1. Nguồn cung 
1.2. Nhu cầu 
2. BIẾN ĐỘNG GIÁ THẾ GIỚI 
2.1. Giá điều thô xuất khẩu của Tây Phi 
2.2. Giá điều nhân xuất khẩu của Ấn Độ 
 

PHẦN 2. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 
1. SẢN XUẤT 
1.1. Tình hình dịch bệnh tại Bình Phước 
1.2. Diện tích, năng suất và sản lượng 
1.3. Chế biến
2. THƯƠNG MẠI 
2.1. Nhập khẩu 
2.2. Xuất khẩu 
2.3. Tiêu dùng nội địa 
3. BIẾN ĐỘNG GIÁ NỘI ĐỊA 
4. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỀU 
4.1. Chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp chung trong nước 
4.1. Chính sách hỗ trợ cho ngành hàng 
 

PHẦN 3. TRIỂN VỌNG NGÀNH ĐIỀU NĂM 2016 
1. THẾ GIỚI 
1.1. Nguồn cung 
1.2. Biến động giá 
2. VIỆT NAM 
2.1. Nguồn cung 
2.2. Biến động giá 
 

PHẦN 4. PHỤ LỤC CÁC BẢNG 
 

 DANH MỤC HÌNH

Hình 1-1: Tỷ trọng sản lượng điều thô của thế giới theo khu vực năm 2015 
Hình 1-2: Sản lượng điều thô của thế giới theo quốc gia năm 2015 
Hình 1-3: Tỷ trọng sản lượng điều thô của thế giới theo quốc gia năm 2015 
Hình 1-4: Sản lượng nhân điều thế giới mùa vụ năm 2014/2015 
Hình 1-5: Tỷ trọng nhu cầu tiêu dùng điều nhân của thế giới theo quốc gia năm 2015 
Hình 1-6: Khối lượng và giá trị nhập khẩu điều mã HS080132 của Mỹ từ tháng 01/2014 đến tháng 10/2015 
Hình 1-7: Khối lượng và giá trị nhập khẩu điều mã HS080132 của Đức từ tháng 01/2014 đến tháng 8/2015 
Hình 1-8: Khối lượng và giá trị nhập khẩu điều mã HS080132 của Hà Lan từ tháng 01/2014 đến tháng 8/2015 
Hình 1-9: Giá hạt điều thô xuất khẩu của khu vực Tây Phi theo tháng trong năm 2015 
Hình 1-10: Giá điều nhân nguyên xuất khẩu của Ấn Độ từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015
Hình 1-11: Giá điều nhân vỡ xuất khẩu của Ấn Độ từ tháng 01/2014 đến tháng 12/2015 
Hình 2-1: Diện tích gieo trồng và thu hoạch điều Việt Nam giai đoạn 2001 – 2015 
Hình 2-2: Năng suất và sản lượng điều Việt Nam giai đoạn 2001 – 2015 
Hình 2-3: Tỷ trọng sản lượng điều Việt Nam phân theo vùng miền 
Hình 2-4: Tỷ trọng sản lượng điều Việt Nam phân theo vùng miền 
Hình 2-5: Diện tích gieo trồng điều ở Đăk Lăk giai đoạn 2006 - 2014 
Hình 2-6: Tỷ trọng giá trị nhập khẩu điều thô của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2015 
Hình 2-7: Kim ngạch xuất khẩu điều của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2015 
Hình 2-8: Biến động giá điều tươi theo ngày tại Bình Phước trong năm 2015 
Hình 2-9: Biến động giá điều khô theo ngày tại Bình Phước trong năm 2015 
Hình 3-1: Dự báo giá điều nhân nguyên xuất khẩu của Ấn Độ theo tháng trong năm 2016 
Hình 3-2: Dự báo giá điều nhân vỡ xuất khẩu của Ấn Độ theo tháng trong năm 2016 
Hình 3-3: Dự báo giá điều khô thu mua tại Bình Phước theo tháng trong năm 2016 
 

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1-1: Diện tích, sản lượng và năng suất điều thô theo một số bang của Ấn Độ năm 2015
Bảng 1-2: Vụ mùa thu hoạch điều tại các quốc gia theo tháng trong năm 2015 
Bảng 2-1: Tình hình dịch hại chủ yếu trên cây điều tại tỉnh Bình Phước tính đến 31/12/2015
Bảng 2-2: Khối lượng và giá trị xuất khẩu điều theo thị trường chính năm 2015 
Bảng 3-1: Sản lượng nhân điều thế giới mùa vụ năm 2014/2015 và dự báo cho năm 2015/2016
Bảng 3-2: Dự báo sản lượng điều tươi và nhân điều của Việt Nam năm 2016 
Bảng 4-1: Diện tích và sản lượng điều của thế giới và một số quốc gia sản xuất chính từ năm 2000 – 2013 và dự báo đến năm 2017 của CashewInfo 
Bảng 4-2: Khối lượng và giá trị xuất khẩu điều mã HS080132 theo tháng của Mỹ, Đức và Hà Lan năm 2014 – 2015 
Bảng 4-3: Giá điều nhân nguyên và nhân vỡ của Ấn Độ theo tháng trong năm 2014 -2015 và dự báo năm 2016 
Bảng 4-4: Giá điều thô xuất khẩu của Tây Phi theo tháng trong năm 2015 
Bảng 4-5: Kim ngạch và giá trị xuất khẩu điều của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2015 
Bảng 4-6: Diện tích, sản lượng và năng suất điều của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2015 
Bảng 4-7: Giá điều tươi và điều khô trung bình tại Bình Phước theo tháng trong năm 2014 – 2015 và dự báo giá điều khô năm 2016 


 


Liên hệ với chúng tôi
Để được tư vấn về nội dung - Bộ phận phân tích ngành hàng:
Quách Đại Vương - info@agro.gov.vn

Để đặt mua ấn phẩm - Bộ phận dịch vụ khách hàng:
An Hằng - banhang.agro@gmail.com

Địa chỉ: Tầng 4 - 16 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội ĐT: 04.62.93.86.32 - 012.88.256.256
Fax: (84 4) 39726949
Email: banhang.agro@gmail.combanhang_agro@yahoo.com